Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Sporarbejde

Test af lys på letbanens stationer

12. maj 2021

 

Lys er ikke bare lys. Der ligger et utal af hensyn, overvejelser og beslutninger bag den måde, letbanens stationer bliver oplyst på.

Foreløbigt henligger stationerne i mørke. Dog var der forleden test af lyssætningen på den kommende Parkering Odense Syd station. Testen handler om at se stationerne blive oplyst i praksis og samtidig udføre målinger, der skal hjælpe med til at finjustere lyskildernes styrke.

 

(Artiklen fortsætter under billedet).

Vejret var perfekt til at teste de mange lyskilder på Parkering Odense Syd station.

 

Hver station er oplyst af cirka 16 lyskilder – nogle steder lidt færre andre steder lidt flere – som er monteret i kørestrømsmasterne eller på læskærmene.

Selve lyset har en varm, hvidgul farvetone (3000 - 4000 kelvin). Den varme tone er behagelig og tryghedsskabende, og den understøtter den identitet, som letbanen ønske at skabe for passagererne.

På hver station er der en lysmåler, og når måleren registrerer, at dagslyset hen under aften falder til under 100 lux, så tændes stationslyset automatisk – og bliver tilsvarende slukket, når dagslyset næste morgen igen kryber over 100 lux.

Det er således ikke hverken solens op- og nedstigning eller faste klokkeslæt, der afgør, hvornår lyset på stationerne tænder og slukker. Og lysautomatikken kan variere fra dag til dag i takt med vejrets beskaffenhed. 

Når letbanen går i drift, vil stationerne være oplyste natten igennem – også selv om der ikke kører tog i nattetimerne.

Hvor belysningen er holdt i varme farvetoner, så er stationernes skilte oplyst i mere kølige og blålige farvetoner (over 6000 kelvin). Skilte skal informere og skille sig ud fra omgivelserne. Det er en anden funktion, som bedst understøttes af køligt lys.

Skiltene, der informerer om bl.a. stationens navn eller anviser wayfinding til for eksempel nærmeste bus, lyser alle døgnets 24 timer.

 

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Den lysende logostander gør det nemt at spotte en letbanestation på lang afstand.

 

Og faktisk lyser de på fuldt blus i dagslys – og kun cirka 30 procent aften og nat for ikke at blænde. På den måde bliver lysstyrken justeret i forhold til, hvor meget omgivelsernes lys ”forstyrrer”.

Endelig er der letbanens røde logo, der har samme farvekode som fx letbanetogenes sæder og de røde markeringer over indgangsdørene. Også logoet lyser 24 timer i døgnet – og her bliver der ikke justeret på lysstyrken.

Over de kommende måneder bliver lyset testet på flere stationer langs de 14,5 kilometer letbanestrækning.   

 

 

Følg letbanearbejdet - tilmeld dig letbanens nyhedsbrev her

 

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse