Nabo til vejarbejdet
Sporarbejde

Tidsplanen for sporarbejdet er blevet opdateret på Ørbækvej

28. november 2019

 

Som bekendt har Odense Kommunes valgt at udskyde åbningen af Odense Letbanes til efteråret 2021 – som følge af en intern forsinkelse byggeriet i den nye bymidte på den tidligere Thomas B. Thriges Gade. Det får også betydning for sporarbejdets tidsplan.

Forsinkelsen på TBT-byggeriet har nemlig gjort det nødvendigt at lave en tillægsaftale med entreprenøren på sporarbejdet, Comsa. Som en del af aftalen har Comsa ønsket at optimere sin anlægslogistik i forhold til den tidsplan, der hidtil har været meldt ud.

Læs mere om den nye tillægsaftale i denne artikel.

 

Ny tidsplan for letbanearbejdet påvirker ikke åbningsdatoen

 

På Ørbækvej betyder den nye tillægsaftale konkret, at den trafikale påvirkning og synligheden af arbejdet bliver væsentligt reduceret i løbet af marts 2020 – i forhold til det, man kan opleve lige nu som nabo til letbanen.

Her forventes den ’tunge’ del af sporarbejdet – udgravning, støbning, skinner, kantsten, stationer og så videre – nemlig at være afsluttet. Det betyder, at trafikafmærkningen kan blive fjernet, og forholdene bliver normaliseret i lokalområdet.

Derefter vil det resterende arbejde kunne laves inden for selve sporarealet, og det vil ikke få betydning for trafikken – andet end eventuelt i korte perioder i forbindelse med mindre specialopgaver. Det afsluttende arbejde består typisk af forskelligt installationsarbejde af mere teknisk karakter.

Det samlede sporarbejde på Ørbækvej forventes at blive afsluttet i løbet af april 2020. Det er lidt senere end hidtil meldt ud (første kvartal 2020) på Odense Letbanes hjemmeside og infoskilte i området. Men som sagt begynder det i løbet af marts at minde om hverdag igen.

Generelt får Comsa med den ny tillægsaftale længere tid til at færdiggøre sporarbejdet på de enkelte delstrækninger – dog uden at det kommer til at påvirke letbanens åbningsdato.

Derudover bliver den sydlige del af letbanestrækningen prioriteret, så sporet hér kan blive færdigt først. Det gør det muligt at begynde systemtest og testkørsler, indtil de sidste 200 meter skinner kan blive lagt i TBT-området, og den nordlige del af letbanestrækningen bliver koblet sammen med den sydlige.

 

Samlet tidsplan for sporarbejdet 

 

 

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×