Sporarbejde

Tilgængelighed er nøgleordet på letbanens 26 stationer

4. december 2020

 

Nu er de første af letbanens 26 stationer fra Tarup til Hjallese færdige. Måske har du set en af dem og tænkt over, hvorfor de ser ud, som de gør – og hvorfor de ikke alle er ens?

En af de stationer, der netop nu er næsten færdig og synlig for mange, er stationen ved IKEA. Stationen er som de øvrige letbanestationer designet unikt til letbanen og tilpasset det lokale byrum, som stationen er placeret i.

IKEA Station og de resterende 25 letbanestationer er designet i samarbejde med ældre- og handicaporganisationer fra Odense. Repræsentanter fra organisationerne har blandt andet været på studietur med Odense Letbane til Bergen, hvor tilgængeligheden på de norske letbanestationer og i letbanetog blev testet på Bergen Bybane, der har samme togtype som Odense Letbane.

 

Brugere med særlige behov har sat deres præg på letbanens design

 

Erfaringerne fra studieturen samt en lang række efterfølgende test af knapper, skærme, skrifttyper, farver og oplæg til stations konstruktioner har således givet vigtige input til, hvordan Odense Letbane skulle konstruere sine stationer og tog, så letbanen bliver funktionel, brugbar og attraktiv for alle fremtidige brugere.

Letbanens stationer har derfor perroner bygget i niveau med togenes gulve og med en minimal afstand imellem perron og tog. Passagerer, der for eksempel benytter kørestol eller gangstativ, kan derfor nemt og ubesværet komme ind og ud af togene. Ligeledes er alle perroner opbygget med tilkørselsramper, hvor stigningen er minimal og funktionel for passagerer, der ved egen kraft skal køre op eller ned af ramperne. Af sikkerhedsmæssige årsager er alle perroner derudover konstrueret, så de hælder en smule væk fra letbanen for at minimere risikoen for, at kørestole og barnevogne kan trille ud på sporet ved et uheld.

 

Stigningen på tilkørselsramperne er minimal, så perronerne er så tilgængelige som muligt.

 

For de svagtseende er perronerne indrettet med særlige knoppede baner af fliser, såkaldte taktile felter, der leder passagerne fra ramperne til toget. De sikrer også, at svagtseende ikke kommer for tæt på togene. Derudover leder de taktile felter også til bænke, rejsekortstandere og stationens informationsboks, hvor det er muligt at trykke på en knap og få læst detaljer om næste togs ankomst og køreretning op.  

 

Taktile felter som dette er en vigtig del af stationsdesignet, så personer med synshandicap kan orientere sig på stationen.

 

På stationerne er der læskærme, der er beklædt med glas, så de er lyse, venlige og trygge at opholde sig i. Læskærme, bænke, skraldespande og andet stationsinventar er malet i en særlig grå nuance ”Odense-grå”, som bliver brugt i byen og derved matcher letbanens øvrige design på lygtepæle og andet byrumsinventar i bymidten. Belægningen på de enkelte stationer er tilpasset det lokalområde, stationen er placeret i. I midtbyen vil det således være teglklinker, der er dominerende, hvorimod stationerne i nord og syd typisk er belagt med cementsten, der matcher fortove og pladser i disse områder.

Alle stationer bliver oplyst, ligesom informationsskærme med tydelig og lysstærk LED-belysning bidrager til, at man nemt og sikkert kan orientere sig på perronerne. På hver station er der derudover et rødt stationslogo med lys, samt fire ekstra høje master med rødt LED-lys, der lyser væk fra perronen, og dermed bliver ”vejviser” for nye passagerer, der leder efter en letbanestation.

 

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Letbanens røde logo er placeret på alle stationer, så det er nemt at få øje på stationen.

 

Frem mod færdiggørelsen af de sidste stationer bliver der også plantet et træ på hver perron. Træerne understreger letbanens grønne profil, der også indebærer plantning af 1400 øvrige træer samt det 10 kilometer langt græstæppe, der bliver sået i de dele af letbanesporet, hvor der ikke er krydsende trafik.

 

Følg letbanearbejdet - tilmeld dig nyhedsbrevet her

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse