Nabo til vejarbejdet
Trafik

Trafikomlægning og sporarbejde på Middelfartvej

11. oktober 2018

 

I denne uge er trafikken blevet omlagt på Middelfartvej på strækningen mellem Stadionvej og Christmas Møllers Vej. Bilister kører nu på de nyasfalterede vejbaner.

Det sker som optakt til letbanens sporarbejde, der går i gang i løbet af uge 42.  Samtidig begynder forberedelserne til sporarbejdet på strækningen mellem Christmas Møllers Vej og Grønløkkevej. Her skal der støbes fundamenter til kørestrømsmaster.

Først i slutningen af oktober bliver der spærret af til sporarbejdet i midten af vejen på denne del af strækningen.

Bilister kan benytte Middelfartvej som vanligt. Beboere og bilister med ærinde hos erhvervet på Middelfartvej skal dog være opmærksomme på, at der i forbindelse med trafikomlægningen er kommet nogle svingrestriktioner, hvor det kun er muligt at svinge højre ind og højre ud fra indkørsler.  Dette gælder under sporarbejdet så vel som i den færdige løsning.

 

Stem og vind: Du er med til at afgøre navnene på letbanetogene

 

Senere på året skal der arbejdes i krydsene på Middelfartvej både ved Stadionvej og Grønløkkevej. Middelfartvej bliver ensrettet ind mod byen fra Christmas Møllers Vej til Stadionvej, mens entreprenøren arbejder i krydset ved Stadionvej.

Dette arbejde forventes at gå i gang i løbet af december 2018 med en udstrækning på et par måneder. 

Letbanens sporarbejde består af flere elementer. Der bliver lagt nyt grus og lavet afvanding. Derefter skal der bygges en såkaldt sporkasse op i beton, der skal rumme teknik og ledninger. Derefter skal der lægges skinner, bygges ramper og perron og endelig skal der opsættes kørestrømsledninger.

Det samlede sporarbejdet på Middelfartvej forventes at vare frem til foråret 2019.

 

Følg letbanearbejdet på Middelfartvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×