Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Sporarbejde

Tykke gummimåtter stopper vibrationer fra letbanen

12. januar 2021

 

Odense Letbane bliver en meget bynær letbane, hvor letbanesporet smyger sig forbi nye såvel som gamle bygninger. Derfor kan man som nabo også være spændt på, hvordan det bliver at have en ny trafikant så tæt på.

Odense Letbane er designet, så den passer til Odense. Det betyder blandt andet, at letbanetogene kører på el og derfor er meget stille - ligesom for eksempel el-biler og el-cykler.

Derudover er letbanesporet vibrationsdæmpet i områder, hvor letbanetogene kører tæt på naboerne, så de ikke bliver forstyrret af letbanetogene.

 

Elektrisk jordforbindelse sikrer byrummet mod strømmet i letbanens køreledninger.

 

Afstanden mellem naboerne og letbanesporet er afgørende for, hvor letbanesporet er vibrationsdæmpet. Derudover er jordbundsforholdene under letbanesporerne også en faktor, der har betydning for, hvor letbanesporet bliver dæmpet.

I nogle jordtyper bliver vibrationer optaget og sendt videre, som når du slår på et grydelåg. I andre jordtyper dør vibrationerne ud, som når du slår i en pude. Derfor er det ikke den samme afstand imellem spor og bygninger, der afgør, hvor letbanesporet bliver vibrationsdæmpet i hele byen.

Letbanesporet bliver vibrationsdæmpet ved at bygge sporet ovenpå en specialfremstillet måtte af gummi. Måtten er opbygget at granuleret gummi, og den har en særlig profil med mange luftlommer. Luftlommerne i måtten dæmper sammen med det bløde gummi de vibrationer, der eventuelt kommer fra togene, så vibrationerne ikke fortsætter ud i omgivelserne og hen til de nærmeste naboer.

 

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Gummimåtterne ses her under skinnerne på den inderste del af Albanigade.

 

Langs hele letbanen er der indbygget vibrationsmålere, der gør det muligt løbende at tjekke, at letbanen holder sig under de vibrationskrav, som lovgivningen foreskriver, i den fremtidige drift. Målerne er placeret efter en nøje udarbejdet planlægning, så alle kombinationer af byområder og spor-opbygninger er dækket.

Mere end 200 europæiske byer har letbaner eller sporvogne, og derfor er der heldigvis god erfaring med, hvordan man undgår at genere naboerne med vibrationer fra letbanetog. Erfaringerne er brugt til at designe Odense Letbanes vibrationsdæmpning, så Odense får en moderne letbane, der er udviklet på gennemprøvet teknologi.

 

Følg letbanearbejdet - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse