Nabo til vejarbejdet
Trafik

Vestre Stationsvej bliver holdt åben under ledningsarbejdet

28. april 2015

 

Det bliver muligt for både biler og busser at køre gennem Vestre Stationsvej, når ledningsarbejdet i forbindelse med letbanen begynder i juli. Vejen bliver ensrettet fra vest mod øst, og det er muligt at sikre gennemkørslen uden forsinkelser for letbaneprojektet.

 

Biler og busser vil fortsat kunne køre gennem Vestre Stationsvej, når arbejdet med at flytte forsyningsledninger for at bane vej for letbanen begynder til juli. Det vedtog et enigt By- og Kulturudvalg på udvalgsmødet tirsdag den 28. april.

 

Trafikken bliver dog begrænset til ét spor og altså ensrettet – fra vest mod øst. Under arbejdet vil Vindegade blive ensrettet fra øst mod vest på strækningen fra Klostervej til Grønnegade, hvilket vil medføre et lavere trafikniveau her end i dag.

 

 

Overlapper med Østre Stationsvej

 

Beslutningen om at holde den vigtige færdselsåre åben i ét spor kommer dog til at medføre, at arbejdet tager længere tid, end hvis man havde valgt at lukke Vestre Stationsvej helt.

 

For at kompensere for det ekstra tidsforbrug, har By- og Kulturudvalget derfor besluttet, at arbejdet på Vestre Stationsvej får lov til at overlappe i en periode på mindst fire måneder med det tilsvarende arbejde på Østre Stationsvej.

 

Det gør, at tidsplanen kan blive overholdt, så letbanen stadig kan stå færdig i 2020. For ledningsejerne betyder det dog en forøget udgift på tre millioner kroner.

 

 

En markant forbedring for trafikanter

 

- Letbanen er et kæmpe projekt, der vil påvirke byen undervejs. Derfor gør vi os til stadighed umage for at finde den bedst mulige løsning. Denne løsning sikrer et bedre serviceniveau end ved en total lukning for borgerne og den offentlige trafik uden forsinkelse for letbaneprojektet, siger By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V), der er glad for, at det er lykkedes at finde en løsning til gavn for bilister og brugere af den kollektive trafik, som ikke forsinker letbanen:

 

- I forhold til en total lukning af Vestre Stationsvej er det en markant forbedring. Det gælder også for cyklisterne, der får tryggere forhold i Vindegade, end det havde være tilfældet ved en lukning. Vi ved godt, at det bliver slemt, før det bliver godt, men her har vi fundet en god løsning, der tager hensyn til alle parter.

 

Bustrafikken får også glæde af gennemkørslen i Vestre Stationsvej. En total lukning af vejen havde betydet en væsentlig forøget rejsetid og en større millionudgift for busselskabet. Ved at holde Vestre Stationsvej åben i den ene retning, også for busser, vil rejsetiden blive øget med mere beskedne 3-5 minutter per tur i begge retninger.

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×