Nabo til vejarbejdet
Sporarbejde

Det første tog på letbanesporet er en slibemaskine

27. marts 2020

 

For nyligt kørte det første tog ved egen kraft på letbaneskinnerne i Hjallese. Det var dog ikke et letbanetog.

Hvis man så det, ved man nok, at det var en stor slibemaskine, der var i brug. Lyden og gnisterne overlader ikke meget til fantasien.

 

Fra 18 meter til 14 kilometer lang skinne: Sådan svejser vi med termit

 

Skinnerne til letbanen skal slibes, inden de første letbanetog bliver lukket ud på dem. Og nu er den første strækning langs Hestehaven og nord for kontrolcenteret altså gjort klar. Det er på denne strækning, at letbanetogene og systemet skal testes i første omgang.

Formålet med slibningen er at fjerne eventuelt skidt og beton fra byggeriet i skinneprofilen. En senere og afsluttende slibning skal fjerne alle resterende ujævnheder.

Det sikrer nemlig en mere støjsvag og komfortabel kørsel – og forlænger desuden levetiden for både skinner og hjul.

Samtidig sikres den bedst mulige kontakt mellem hjul og skinner. Det er vigtigt, fordi jævnstrømmen fra køreledningerne går via elmotorerne i letbanetoget og retur i skinnerne til letbanens transformatorstationer.

Skinnerne fungerer dermed som såkaldt ’nulledning’ i strømforsyning til toget. Man får dog ikke stød ved at røre ved en nulledning. Så man skal altså ikke være bange for at røre ved letbanens skinner.

 

Sådan sikrer vi letbanens kvalitet

 

Det lille tog, der sliber skinnerne, kører med 1-2 km/t under slibearbejdet. Slibemaskinen har en række moduler, der hver er udstyret med en slibestensrotor. De runde slibesten sliber hver især et bestemt område af skinnens profil, så slutresultatet passer som fod i hose med letbanetogenes hjul.

Slibningen bliver udført på hele letbanestrækningen – efterhånden som området for testkørsler bliver udvidet fra kontrolcenteret i Hjallese.

 

Følg arbejdet i Hjallese - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

Relaterede nyheder

 • Har du set en vandpyt?

  Har du set en vandpyt?

  En af de store opgaver i letbanebyggeriet har været at styre regnvandet, så det nemt bliver ledt til vejbrønde og videre til rensningsanlægget og Odense Å.
  22. januar 2021
 • Tykke gummimåtter stopper vibrationer fra letbanen

  Tykke gummimåtter stopper vibrationer fra letbanen

  I områder, hvor letbanetogene kører tæt på naboerne, bliver letbanesporet vibrationsdæmpet, så togene ikke forstyrrer naboerne.
  12. januar 2021
 • Ny forplads og parkeringsareal foran Idrætsparken åbnet

  Ny forplads og parkeringsareal foran Idrætsparken åbnet

  Bedre udendørs opholdsmuligheder ved siden af letbanestationen og et nyt p-areal funktionsopdelt mellem biler og busser er nu tilgængeligt for Idrætsparkens brugere og publikummer
  19. januar 2021
 • Ny cykelsti på Hjallesegade

  Ny cykelsti på Hjallesegade

  Fra onsdag 4. november skal cyklister trække cyklen på fortovet langs Hjallesegade mellem Svendborgvej og jernbanen, da cykelstien skal laves færdig.
  29. oktober 2020

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse