Odense Letbanes leverandører og entreprenører

 

De store letbaneudbud er afsluttet. Se herunder, hvem der udfører de forskellige dele af letbanearbejdet.

 

Anlægsarbejde

Arbejdet med at anlægge nye vejforløb, fortove og cykelstier for at skabe plads til letbanesporet gennem Odense har været opdelt i syv udbud, som en række danske entreprenørfirmaer har deltaget i. Kontrakterne er vundet og udført af tre entreprenører:

- Arkil A/S har stået for arbejdet på Rismarksvej samt den nordlige del af Højstrupvej.

- Barslund A/S har stået for arbejdet mellem Idrætsparken og Odense Banegård Center.

- M.J. Eriksson A/S har stået for arbejdet på resten af strækningen fra Albanigade til Hjallese Station.

 

Sporarbejde

Arbejdet med at anlægge letbanens spor med skinner, stationer, kørestrøm og teknik samt letbanens store kontrolcenter i Hjallese bliver udført af COMSA S.A.U., som har vundet kontrakten i et EU-udbud.

COMSA er en stor entreprenørkoncern med base i Spanien. Den familieejede virksomhed leverer infrastrukturløsninger, blandt andet inden for banebranchen, og har blandt meget andet bygget letbane- og metrosystemer i flere andre europæiske byer. COMSA har den danske entreprenør Munck-gruppen som fast underleverandør på anlægsarbejdet. Den portugisiske specialist i elektriske systemer, Efacec, er underleverandør på kørestrøm. Tilsammen udgør de tre firmaer konsortiet CME-letbane.

 

Togsæt

De i alt 16 letbanetog til Odense bliver leveret af togfabrikanten Stadler Pankow GmbH, der har vundet kontrakten i et EU-udbud.

Stadler har koncernhovedsæde i Schweiz, men togsættene til Odense Letbane bliver leveret fra en fabrik i Tyskland. De bliver af modeltypen 'Variobahn', som også er kendt fra blandt andet Bergen og Aarhus.

 

Drift og vedligeholdelse

Det er Keolis Danmark A/S, der skal stå for den daglige drift af letbanen, når den åbner. Driftskontrakten løber i op til 15 år.

Keolis er en global virksomhed med base i Frankrig, som er operatør på busser, metroer, letbaner og andre former for kollektiv transport i 16 lande. I Danmark har virksomheden cirka 1500 ansatte og står blandt andet for driften af Aarhus Letbane samt bybusser i Odense under FynBus.

 

Øvrige leverancer

Ud over de store kontrakter, der er omtalt ovenfor, har Odense Letbane P/S også haft en række mindre leverancer i udbud. Disse omfatter blandt andet:

- Sanderum Smede- og Maskinværksted A/S leverer læskærme, teknikbokse og logostandere til letbanens stationer.

- Runarsson A/S leverer cykelstativer til letbanens stationer.

- Jessing A/S leverer bænke og affaldsbeholdere til letbanens stationer.

- Hededanmark A/S leverer træer, der skal plantes langs letbanen.

- Bent Vangsøe Natursten A/S leverer bordursten/kantsten til letbanesporet.

- Norecco A/S håndterer overskudsjord fra sporarbejdet.

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse