Publikationer

 

Her kan du downloade forskellige dokumenter, materialer og publikationer om Odense Letbane.

 

Brochurer og foldere

Generel folder om Odense Letbane

Generel folder for børn

Letbanen i Odense

A City on the Move (English)

Tilgængelighedsarbejde i Odense Letbane

 

Årsberetninger, årsrapporter m.v.

Årsrapport 2021

Redegørelse for virksomhedsledelse, april 2022

Halvårsrapport 2021

Redegørelse for virksomhedsledelse - april 2021

Årsrapport 2020

Årsberetning 2020

Redegørelse for virksomhedsledelse - april 2020

Halvårsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsberetning 2019

Redegørelse for virksomhedsledelse, april 2019

Årsrapport 2018

Årsberetning 2018

Halvårsrapport 2018

Redegørelse for virksomhedsledelse, april 2018

Årsrapport 2017

Årsberetning 2017

Halvårsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsberetning 2016

Halvårsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsberetning 2015

 

Vedtægter og referater

Referat af ordinær generalforsamling den 23. april 2019

Referat af ordinær generalforsamling den 25. april 2018

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 13. juni 2017

Referat af ordinær generalforsamling den 25. april 2017

Referat af ordinær generalforsamling den 27. april 2016

Vedtægter for Odense Letbane P/S

 

VVM og udredningsrapport

VVM-redegørelse med miljøvurdering

VVM-redegørelse sammenfatning

VVM baggrundsrapport om byæstetik

VVM-tilladelse

Udredningsrapport om Odense Letbane (resumé)

Udredningsrapport om Odense Letbane (fuld version)

Udredningsrapport for letbanens etape 2

 

Lov og lokalplan

Lokalplan for Odense Letbane

Tillæg til kommuneplan om Odense Letbane

Oversigt over høringssvar til lokalplan

Lov om Odense Letbane

Principaftalen for Odense Letbane

  

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse