Nabo til vejarbejdet

Eksterne rådgivere

 

For at vi kan sikre de bedste kompetencer og solide erfaringer til projekteringen af letbanen, er der gennem en udbudsrunde blevet udpeget en række rådgivere for Odense Letbane.


Bygherrerådgiver: Parsons Brinckerhoff (DK/USA)

Teknisk rådgiver: COWI (DK) med underrådgivning af Systra (F)

Designrådgiver: NIRAS (DK) med underrådgivning af Villes et Paysages (F) og PLH Arkitekter (DK) 


Disse rådgivere er førende på verdensplan inden for letbanebyggeri og er med til at sikre, at Odense Letbane får tilført den mest kompetente viden inden for deres respektive arbejdsområder. Medarbejdere fra de rådgivende firmaer flyttes fysisk til Odense hos Odense Letbane, mens de arbejder på projekteringen.

 

Nyheder
×