Om Odense Letbane
Nabo til letbanen

Rygepolitik for Odense Letbane

 

Rygepolitikken gælder for Odense Letbanes (OL) arbejdspladser og bygninger samt perroner, letbanevogne og øvrige køretøjer. Den understøtter den til enhver tid gældende lovgivning om røgfri miljøer.

 

Formål

Rygepolitikken skal være med til at fremme sundheden blandt medarbejderne samt sende et signal om, at røgfrihed er normen. Formålet med rygepolitikken er endvidere at fremme rygestop og forebygge rygestart på arbejdspladsen. OL’s ansatte skal kunne færdes i et røgfrit arbejdsmiljø uden de gener og sundhedsfarer, som passiv rygning medfører.

Når det gælder perronerne og letbanevognene er det rygepolitikkens formål at tilvejebringe røgfri miljøer, hvor hverken passagerer eller ansatte udsættes for passiv rygning.

 

Rygepolitikkens omfang

OL er pr. 1. august 2018 en røgfri matrikel. Rygepolitikken omfatter ansatte, rådgivere og besøgende, som har ophold i OL’s bygninger, på OL-kontorets matrikel, i OL’s køretøjer samt på perroner og i letbanevogne. Som følge heraf omfatter rygepolitikken også den kommende driftsoperatør, som vil have OL’s bygninger og letbanevogne som arbejdsplads.

Frem til den 1. januar 2019 må der ryges udendørs. Det må dog ikke foregå på OL’s matrikel. E-cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter. Rygepauser er selvbetalte, og må således ikke forekomme i en arbejdsgiverbetalt frokostpause.

Efter 1. januar 2019 bliver det forbudt at ryge i arbejdstiden for alle ansatte, der arbejder i OL’s bygninger og på udendørs arealer, der tilhører bygningen (matriklen) samt i OL’s køretøjer.

Såfremt OL’s uniform bæres uden for arbejdstid, gælder rygeforbuddet også for den pågældende medarbejder.

Rygere, der ankommer til OL’s arealer og perroner, skal skodde cigaretten før ankomst til OL’s arealer og perroner.

 

Implementering

OL’s samt driftsoperatørens ledelse og OL’s samarbejdsudvalg skal sikre implementering af rygepolitikken.

 

Sanktioner

Det er et ledelsesansvar hos OL, at rygepolitikken overholdes. Ledelsen har derfor pligt til at skride ind over for medarbejdere eller borgere, der ikke overholder rygepolitikken.

Hvis en medarbejder overtræder rygeforbuddet, gives i førstegangstilfælde en mundtlig advarsel, anden gang en skriftlig advarsel og ved yderligere gentagelsestilfælde kan det medføre afsked og i grovere tilfælde eventuel bortvisning.

Når det gælder håndhævelse på perroner og i letbanevogne, er det OL’s uniformerede personale, som håndhæver forbuddet overfor kunderne. Det skal ske på en venlig og høflig måde.

 

Hjælp og støtte

Røgfrit Odense tilbyder hjælp til afholdelse af informationsmøder samt gratis rygestopforløb til alle ansatte, der ønsker at stoppe med at ryge. App’en e-kvit på mobiler og tablets kan også benyttes.

Man skal kontakte direktionen, hvis man ønsker at få hjælp til rygestop.

 

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse