Nabo til vejarbejdet

Hvor skal næste etape af letbanen køre?

 

Odense Letbane P/S er sat i verden for at bygge det, der er politisk vedtaget og bevilget penge til – altså første etape af letbanen fra Tarup til Hjallese. En eventuel etape 2 er endnu ikke endeligt vedtaget, ligesom der ikke truffet beslutning om finansieringen.

 

Derfor er etape 2 ikke noget, som Odense Letbane P/S beskæftiger sig med. Dén opgave ligger hos Bystrategisk Stab i Odense Kommune.

 

Byrådet har løbende godkendt planer for, at Bystrategisk Stab fortsætter arbejdet med at projektere en etape 2 af letbanen. Ligesom der i forbindelse med de årlige budgetforlig er blevet afsat penge til opsparing til det senere anlægsarbejde.

 

Der er fra byrådets side desuden bevilget penge til at etablere sporskifter ved Vesterbro og Ejbygade i forbindelse med byggeriet af første etape af letbanen, sådan at etape 2 senere kan tilføjes uden længerevarende driftstop. Det er sket som et såkaldt tilkøb til Odense Letbane.

 

Hvis etape 2 senere bliver vedtaget og finansieret, er det meningen, at den skal køre fra Odense Zoo via Søndre Boulevard til Vesterbro, hvor den kobler sig på det eksisterende letbanenet (etape 1) på ruten gennem Odense C.

 

I krydset mellem Nyborgvej og Ejbygade/Ørbækvej deler sporene sig igen. Etape 1 fortsætter mod syd ad Ørbækvej mod universitetet, mens etape 2 fortsætter mod nord via Ejbygade og kører gennem Vollsmose.

 

 

Hvorfor skal letbanen ikke køre på batteri?

 

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×