Om Odense Letbane
Nabo til letbanen

Hvor skal næste etape af letbanen køre?

 

Odense Letbane etape 2 er endnu ikke endeligt vedtaget, ligesom der ikke truffet beslutning om finansieringen.

 

Odense Byråd har dog bestemt, at Odense Letbane skal udarbejde en forundersøgelse og stå for VVM-udredningen af den eventuelle etape 2. 

 

Byrådet har også løbende godkendt arbejdet med at udarbejde et skitseprojekt, ligesom der i forbindelse med de årlige budgetforlig er blevet afsat penge til opsparing til det senere anlægsarbejde. Desuden er der bevilget penge til at etablere sporskifter ved Vesterbro og Ejbygade i forbindelse med byggeriet af første etape af letbanen, sådan at etape 2 senere kan tilføjes uden længerevarende driftstop. Det er sket som et såkaldt tilkøb til Odense Letbane.

 

Hvis etape 2 senere bliver vedtaget og finansieret, er det meningen, at den skal køre fra Odense Zoo via Søndre Boulevard til Vesterbro, hvor den kobler sig på det eksisterende letbanenet (etape 1) på ruten gennem Odense C.

 

I krydset mellem Nyborgvej og Ejbygade/Ørbækvej deler sporene sig igen. Etape 1 fortsætter mod syd ad Ørbækvej mod universitetet, mens etape 2 fortsætter mod nord via Ejbygade og kører gennem Vollsmose mod Seden. Derved vil Odense Letbanes to linjer tilsammen udgøre en 'H-form'.

 

I alt byder de to ekstra forgreninger på cirka 7,7 km nye letbanespor.

 

 

Hvorfor skal letbanen ikke køre på batteri?

 

 

 

Spørg Odense Letbane

Har du et spørgsmål? Så er du altid velkommen til at skrive til os.

Nyheder fra Odense Letbane

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse