Om Odense Letbane
Nabo til letbanen

Hvordan foregår selve sporarbejdet?

 

Når alt det forberedende arbejde er overstået, og der er skabt plads til letbanesporet, begynder sporarbejdet.

Det handler om at anlægge selve letbanesporet med skinner, kørestrøm og anden teknik. Samt om at bygge letbanens 26 stationer og det store kontrol- og vedligeholdelsescenter i Hjallese.

Det første, der sker, er, at der bliver gravet ud og lagt rør til afvanding samt de såkaldte ’multitubularer’. Det er kabelrør, der skal rumme en del af letbanens teknik – og der bliver derfor lavet masser af kabelbrønde, så man senere kan komme ned til ledningerne under jorden. 

Det kommende letbanespor bliver så stabiliseret med et lag grus samt et betonlag. Når det er lagt ud, er der gjort klar til, at skinnerne kan blive lagt ovenpå.

Det foregår ved, at skinnerne bliver hængt op i bukke og justeret, så de ligger helt rigtigt. Derefter bliver de svejset sammen og pakket ind i kraftig gummi-isolering. Der bliver også monteret beslag med skrueankre på skinnerne med tætte mellemrum.

Næste trin i processen er, at det bliver støbt en ’betonkasse’ op omkring skrueankrene. Det er denne, der giver sporet sin primære styrke. Så når den er støbt, sidder skinnerne helt fast, og de er i princippet klar til at bære et tog.

Arbejdet er dog ikke overstået endnu. For der mangler det sidste overfladelag, som afslutter og skaber en flot finish.

I vejkryds vil overfladelaget bestå af beton, som skaber en solid køreflade til trafikken. På resten af letbanesporet består overfladen som hovedregel af jord med udplantet græs. Ved stationerne samt i Odense C vil sporet dog blive belagt med klinker eller fliser, der matcher de omgivende byrum.

Ud over arbejdet med at lægge skinner består sporarbejdet – som sagt – også af at sætte ledninger til kørestrøm op.

Langs letbanelinjen bliver der derfor rejst i alt cirka 700 master, som ledningerne kan hænge i. Og der bliver bygget otte transformerstationer, som skal levere 750 volt jævnstrøm til letbanetogene. Da togene kører på jævnstrøm, kan man nøjes med at hænge en enkelt ledning op i hver køreretning.

Sideløbende bliver det store kontrol- og vedligeholdelsescenter bygget i Hjallese – det er også en del af sporarbejdet. Og så bliver letbanens 26 stationer anlagt med perroner, læskærme, bænke og andet inventar. Samt selvfølgelig den teknik, der skal få letbanen til at køre, og informationen til at flyde til passagerne.

 

 

Hvornår åbner letbanen?

 

Nyheder fra Odense Letbane
Spørg Odense Letbane

Har du et spørgsmål? Så er du altid velkommen til at skrive til os.

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse