Om Odense Letbane
Nabo til letbanen

Hvordan foregår udbuddet af letbanen?

 

Ligesom der ikke er to byer, der er ens, er der heller ikke to letbaneprojekter, som er ens. Odense skal have netop den letbane, der passer til byen.

Derfor bygger udbuddet af letbaneprojektet på et stort og gennemarbejdet udbudsmateriale, som er lavet på basis af flere års projektering. Det omfattende udbudsmateriale er nødvendigt, fordi deltagerne i udbuddet skal vide, hvad det præcis er, de byder på.

Udbudsmaterialet indeholder derfor både en lang række tekniske krav og specifikationer samt en beskrivelse af stationer og linjeføring samt de fysiske forhold og arbejdsarealer i Odenses gader.

Overordnet set er Odense Letbane delt op i fire store udbud:

  1. Letbanevognene – altså de egentlige letbanetog, som vi i huset kalder 'Rolling Stock'.

  2. Transportsystemet – som dækker over skinner, master, køreledninger, stationer og vedligeholdelsescenter.

  3. Anlægsarbejde – som vi kalder 'Civil Works', og som handler om nye vejbaner, cykelstier, fortove og byrum rundt om letbanen.

  4. Drift og vedligeholdelse – som handler om hvem, der skal stå for letbanen, når vi er færdige med at anlægge den.

Alle de store udbud er begyndt med, at en række virksomheder er blevet 'prækvalificeret', det vil sige godkendt. Dem, der gerne vil deltage i udbuddet, skal på forhånd melde deres interesse. Så vil Odense Letbane P/S udpege de virksomheder, som på baggrund af forskellige kriterier får lov til at deltage i selve udbuddet.

De to første (og største) udbud, letbanevogne og transportsystem, har kørt sideløbende som 'udbud ved forhandling'. I alt deltog ni virksomheder og konsortier.

De første bud på en pris i denne udbudsform ligger normalt højt – fordi byderne ønsker at have noget at give af under forhandlingerne, og fordi de ikke ønsker at afsløre sig selv over for hinanden. Herefter gik en lang periode med forhandlinger om priserne samt om forskellige tilpasninger. Undervejs blev der givet nye bud, inden deltagerne i udbuddet skulle komme med deres sidste og bedste bud.

Denne langstrakte udbudsform med forhandling er almindelig inden for store byggeprojekter. Formålet er at skabe optimal konkurrence mellem byderne, så man som bygherre i sidste ende kan opnå det bedste projekt til den bedste pris.

Stadler endte med at vinde kontraktet på letbanetogene, mens COMSA vandt kontrakten på at anlægge selve letbanen.

Det tredje udbud, omkring anlægsarbejdet, var delt op i syv mindre udbud, der dækker syv forskellige strækninger gennem byen. Her deltog i alt danske 10 entreprenør-virksomheder. M.J. Eriksson, Barslund og Arkil endte med at vinde de syv anlægskontrakter. Ud over disse er en række mindre entrepriser også blevet udbudt. De handler om kantsten til letbanen, beplantning langs letbanen samt en såkaldt slidlagsentreprise, som indeholder det sidste lag asfalt og finish gennem byen.

Endelig er der det fjerde udbud, omkring drift og vedligeholdelse. Her skulle der findes en daglig operatør af letbanen, når letbanen er bygget færdig. Udbuddet blev afgjort som det sidste af de store udbud i slutningen af 2018. Her blev det afgjort, at Keolis Danmark skal stå for den daglige drift af letbanen i Odense - ligesom det i øvrigt er tilfældet med letbanen i Aarhus.

 

Hvordan bliver letbanen bygget?

 

 

Spørg Odense Letbane

Har du et spørgsmål? Så er du altid velkommen til at skrive til os.

Nyheder fra Odense Letbane
Tilmeld dig nyhedsbrevet

Hold dig opdateret på Odense Letbane, arbejdet og trafikken - tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse