Om Odense Letbane
Nabo til letbanen

Status og tidsplan

 

  • I 2015-2017 omlagde de lokale forsyningsselskaber ledninger og rør langs letbaneruten. Der blev også lavet andet forberedende arbejde, for eksempel forstærkning af broer, tunnelbyggeri og rydninger. 
  • I sommeren 2017 begyndte anlægsarbejdet, som går ud på at anlægge nye vejbaner, cykelstier og fortove gennem byen for at skabe plads til letbanens spor. 
  • I efteråret 2018 begyndte sporarbejdet, hvor selve letbanen bliver bygget - med skinner, stationer, teknik, køreledninger og så videre. 
  • I 2021 bliver sporarbejdet afsluttet, ligesom der vil være kortvarige arbejder på strækningerne som for eksempel slidlag, træplantning, græsarmering med videre.
  • Efterhånden som sporarbejdet er afsluttet, kommer der en periode med testkørsler og prøvedrift uden passagerer inden den forventede letbaneåbning i foråret 2022.

 

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse