Nabo til vejarbejdet

Status og tidsplan

 

I 2015-2017 omlagde de lokale forsyningsselskaber ledninger og rør langs letbaneruten. Der blev også lavet andet forberedende arbejde, for eksempel forstærkning af broer, tunnelbyggeri og rydninger. 

I sommeren 2017 begyndte anlægsarbejdet, som går ud på at anlægge nye vejbaner, cykelstier og fortove gennem byen for at skabe plads til letbanens spor. 

I efteråret 2018 begyndte sporarbejdet, hvor selve letbanen bliver bygget - med skinner, stationer, teknik, køreledninger og så videre.

En tillægsaftale med transportleverandøren Comsa indebærer, at letbanearbejdet nu forceres, og der vil derfor blive arbejdet intenst på at få afsluttet hele letbanestrækningen i løbet af sidste halvår af 2020. Derfor bliver der ikke lavet tidslinjer for enkelte delstrækninger længere. Sporarbejdet på hele strækningen forventes således at være afsluttet ved udgangen af 2020.

Der kan efterfølgende være kortvarige arbejder som for eksempel slidlag, træplantning, græsarmering med videre.

Efterhånden som sporarbejdet er afsluttet, kommer der en periode med testkørsler og prøvedrift uden passagerer inden den forventede letbaneåbning i efteråret 2021.

 

Overordnet tidsplan for det samlede letbaneprojekt 2013-2021

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse