Nabo til vejarbejdet

Status og tidsplan

 

I 2015-2017 omlagde de lokale forsyningsselskaber ledninger og rør langs letbaneruten. Der blev også lavet andet forberedende arbejde, for eksempel forstærkning af broer, tunnelbyggeri og rydninger. 

I sommeren 2017 begyndte anlægsarbejdet, som går ud på at anlægge nye vejbaner, cykelstier og fortove gennem byen for at skabe plads til letbanens spor. 

I efteråret 2018 begyndte sporarbejdet, hvor selve letbanen bliver bygget - med skinner, stationer, teknik, køreledninger og så videre. Det meste af sporarbejdet forventes at være afsluttet i løbet af første halvdel af 2020.

Det sidste sporarbejde bliver udført på en kort strækning i den nye bymidte, der først kan afsluttes senere på året på grund af forsinkelse på Fra Gade Til By-projektet.

Når sporarbejdet er afsluttet, kommer der en periode med testkørsler og prøvedrift uden passagerer inden den forventede letbaneåbning i efteråret 2021.

 

Tidsplan for letbanearbejdet frem mod 2021

 

Overordnet tidsplan for det samlede letbaneprojekt 2013-2021

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×