Nabo til vejarbejdet
Letbanen i drift

Status på letbanen

 

Torsdag den 5. februar 2015 blev "Lov om Odense Letbane" vedtaget af Folketinget. Anlægsloven var startskuddet til, at det fysiske arbejde med at anlægge en letbane kunne gå i gang, og de nødvendige arealer blive eksproprieret.

I april 2015 begyndte de lokale forsyningsselskaber at omlægge ledninger og rør langs ruten. Dette arbejde blev stort set afsluttet ved udgangen af 2017.

Odense Letbane P/S har selv stået for det øvrige forberedende arbejde, hvilket blandt andet omfatter forstærkninger af broer, ombygning af tunneler, nedrivninger og rydninger forud for letbanebyggeriet. Dette blev udført samtidig med omlægningen af forsyningsledninger 

Sideløbende har Odense Letbane P/S stået for udbuddet om, hvem der skal ombygge byrummet for at bane vej for letbanen, hvem der skal anlægge selve letbanen, og hvem der skal levere letbanevogne til Odense.

Derfor er arbejdet med at anlægge nye vejbaner, cykelstier og fortove for at skabe plads til letbanens spor begyndt i sommeren 2017. 

Arbejdet med at bygge selve letbanen - med skinner, stationer, køreledninger og så videre - bliver udført i forlængelse af anlægsarbejdet.

Vi forventer, at letbanen står færdig, så der kan køres testkørsler inden den endelige åbning i slutningen af 2020.

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×