Nabo til vejarbejdet

Status på letbanen

 

Torsdag den 5. februar 2015 blev "Lov om Odense Letbane" vedtaget af Folketinget. Anlægslovens vedtagelse var startskuddet til, at det fysiske arbejde med at anlægge en letbane kan gå i gang, og de nødvendige arealer kan blive eksproprieret.

I april 2015 begyndte de lokale forsyningsselskaber at omlægge ledninger og rør langs ruten. Det er første store, fysiske skridt på vejen på en letbane. Dette arbejde forventes at blive afsluttet i 2017.

Odense Letbane står for det øvrige forberedende arbejde, hvilket blandt andet omfatter forstærkninger af broer, ombygning af tunneler, nedrivninger og rydninger forud for letbanebyggeriet. Arbejdet er i gang, og det første store projekt, forstærkning af Albanibroen, blev afsluttet i december 2015. 

Arbejdet med at anlægge nye vejbaner, cykelstier og fortove for at skabe plads til letbanens spor begynder senere. Og i 2017 begynder arbejdet med at bygge selve letbanen med skinner, stationer, køreledninger og så videre.

Vi forventer, at letbanen står færdig, så der kan køres testkørsler inden den endelige åbning i slutningen af 2020.

 

Nyheder
×