Nabo til vejarbejdet
Letbanen i drift

Status på letbanen

 

I april 2015 begyndte de lokale forsyningsselskaber at omlægge ledninger og rør langs ruten. Dette arbejde blev stort set afsluttet ved udgangen af 2017.

I samme periode har Odense Letbane selv stået for det øvrige forberedende arbejde. Det omfatter blandt andet forstærkninger af broer, tunnelbyggeri, nedrivninger og rydninger forud for letbanebyggeriet.  

Arbejdet med at anlægge nye vejbaner, cykelstier og fortove for at skabe den nødvendige plads til letbanens spor begyndte i sommeren 2017. 

I forbindelse med dette anlægsarbejde bliver der også skabt en række nye byrum langs letbanen. Det gælder pladserne omkring Idrætsparken, ved Odense Banegård Center samt Benedikts Plads, som vil komme til at fremstå i en ny form.

Entreprenørfirmaerne Arkil, Barslund og M.J. Eriksson udfører anlægsarbejdet i praksis - med Odense Letbane som bygherre.

Arbejdet med at bygge selve letbanen - med skinner, stationer, teknik, køreledninger og så videre - bliver udført i forlængelse af anlægsarbejdet, efterhånden som det bliver afsluttet på de enkelt strækninger.

Dette sporarbejde bliver lavet af den spanske entreprenør COMSA på vegne af Odense Letbane. Danske Munck er underentreprenør på konstruktionsarbejdet, mens portugisiske Efacec er underleverandør på de tekniske løsninger.

Sideløbende med arbejdet i gaderne har Odense Letbane kørt en række udbud, store som små, på de forskellige opgaver i letbaneprojektet. Af de store udbud mangler kun drift og vedligeholdelse af den færdige letbane. Dette udbud forventes afgjort omkring årsskiftet 2018/2019.

Vi forventer, at letbanen står færdig, så der kan køres testkørsler inden den endelige åbning i slutningen af 2020.

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×

Vi bruger cookies - læs vores cookie- og privatlivspolitik

Ok