Keolis står for driften

 

Keolis Danmark, der står for blandt andet drift af bybusser i Odense og letbanen i Aarhus, skal også stå for drift og vedligeholdelse af Odense Letbane.

Det er således Keolis Danmark, der skal ansætte og uddanne et antal letbaneførere - samt personale til at overvåge driften og servicere togsættene på kontrol- og vedligeholdelsescenteret ved Munkebjergvej.

 

Keolis Danmarks hjemmeside

 

Keolis er en global virksomhed, som opererer i 16 lande. Hovedkontoret ligger i Paris, og selskabet er delvist ejet af de franske statsbaner.

Keolis er operatør af de fleste former for kollektiv trafik. Selskaber driver blandt andet flere metrosystemer, 23.000 busser og i alt 16 letbaner fordelt over hele verden, herunder Aarhus Letbane.

Keolis har 63.000 ansatte på verdensplan. De transporterer hvert år 3 milliarder passagerer.

I Danmark har Keolis cirka 1500 medarbejdere og har, ud over letbanen i Aarhus, i alt 480 busser på de danske veje. Blandt andet kører Keolis bybusser i Odense for FynBus.

Letbanen skal også operere under FynBus, som er overordnet trafikselskab for Odense - og som skal stå for blandt andet driftsinformation, billettering og markedsføring.

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse