Letbanens kontrolcenter

 

Odense Letbane får base i det nybyggede kontrol- og vedligeholdelsescenter, der ligger mellem Munkebjergvej og indkørslen til Nyt OUH.

Det er her, de odenseanske letbanetog kommer til at overnatte. Og det er herfra, at driften bliver styret og overvåget.

En stor del af kontrolcenterets bygning bliver udgjort af den centrale værkstedhal, hvor togsættene bliver serviceret og repareret.

Der fører flere spor ind i værkstedshallen. To af sporene går hen over lange værkstedsgrave, som også har arbejdsplatforme i højde med togenes tage, så det er muligt at lave grundig reparation og service.

 

FAKTA OM KONTROLCENTERET

Kontrolcenteret forventes af være bygget helt færdigt i løbet af 2020

Bygningen har et grundareal på godt 6200 m² med i alt cirka 8500 etage-m²

Byggeriet lever op til den højeste energistandard, Energiklasse 2020

På taget er der monteret solpaneler for at reducere energiforbruget

Den samlede grund er cirka 40.000 m² stor

Grunden rummer blandt andet et stort opmarchområde til togsæt

Lige nord for grunden ligger letbanestationen ’Parkering Odense Syd’

Stationen ligger ved et nyt P-anlæg, som man kan køre til fra motorvejen

 

Et tredje spor går hen over et ’bogie turntable’. Her kan togenes hjulkasser, de såkaldte bogier, blive afmonteret. Og et fjerde spor fører hen over en enorm ’drejebænk’, hvor toghjulene bliver rettet af, så kontakten mellem skinner og hjul altid er bedst mulig – og der ikke opstår støjgener.

Endelig er der et spor, der går gennem vaskehallen. Her er der også en værkstedsgrav samt arbejdsplatforme, så der kan udføres daglig service. Samt et silo-anlæg, der kan fylde sand på togene. Sandet bliver brugt til at skabe friktion mellem skinner og hjul, så togene kan stå ordentligt fast, også i glat føre.

Derudover rummer bygningen forskellige specialværksteder samt et stort reservedelslager. Og langs den nordlige facade er der kontorer, mødelokaler, omklædningsrum, undervisningsfaciliteter, kantine og andre lokaler til letbanens ansatte og administration.

Samt selvfølgelig selve kontrolrummet, der bliver hjertet i letbanens drift. Herfra skal driften styres via store skærme, kontrolpaneler og computere.

 

Kontrol- og vedligholdelsescenterets facade i februar 2020.

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse