Skift til bus, tog og fjernbus - se rute og omstigningsmuligheder

 

Letbanen er i tæt samspil med byens øvrige kollektive trafik

FynBus stopper ved seks stationer

Ved 6 af letbanens 24 stationer kan du skifte direkte mellem bybus og letbane. Det gælder ved stationerne:
Tarup Center, Bolbro, Odense Banegård, Benedikts Plads, Korsløkke og Hjallese Station.

DSB og letbane mødes på Odense Banegård Center

Op til 16 gange i timen stopper et letbanetog ud for Odense Banegård Center. Det bliver det travleste stop på hele letbanestrækningen – ikke mindst i morgen- og eftermiddagstimerne, når der ventes mange pendlere til og fra universitetet. DSB og Arriva betjener Odense Banegård Center.

Tag Svendborgbanen fra Hjallese

Hjallese Station bliver et nyt knudepunkt i Odense, hvor letbanen fremover bliver tæt forbundet med Svendborgbanen. Ikke mindst for sydfynske rejsende til f.eks. SDU, Rosengårdcentret eller senere hen Nyt OUH er Hjallese Station det oplagte sted at skifte. Arriva betjener regionalbanen mellem Odense og Svendborg.


Fjernbusser fra parkering Odense Syd

Parkering Odense Syd i Hjallese bliver Odenses nye holdeplads for fjernbusser, der kører til og fra Jylland eller København.

FlixBus og Kombardo-ekspressen vil have stoppested ved Parkering Odense Syd.

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse