Om Odense Letbane
Nabo til letbanen

Sikkerhed for arbejde nær letbanen

 

 

Skal du arbejde tæt på letbanen?

Letbanens testkørsel er begyndt i Odense. Det betyder blandt andet, at der er strøm på de såkaldte køre­ledninger.

Som virksomhed, der arbejder med anlæg, byggeri, vedligehold eller lignende i Odense er der en række forhold, du bør kende til.

 

Der altid strøm på køreledningen

Letbanen kører på 750 volt jævnstrøm, og det er livsfarligt at komme for tæt på letbanens kørestrøm. Jævnstrøm kan 'springe' fra det strømførende element til andre enheder i nærheden. Derfor skal du med dit værktøj som minimum holde 1,5 meters afstand til køre­ledning og strømaftager. Som udgangspunkt er der nemlig altid strøm på anlægget.

Letbanens køreledninger hænger i fem meters højde, så du kan ikke lige komme til at røre ved dem. Men kravl aldrig op i masten eller op på toget.

Skulle det ske, at en køreledning bliver revet ned, må du aldrig røre ved den. Og du skal holde dig på minimum 5 meters afstand.

 

Her skal du være opmærksom

Skal du udfø­re arbejde tæt på letbanen, gælder særlige forhold, for eksempel ved:

  • Facaderenovering med brug af stillads
  • Byggeprojekter på naboejendomme, for eksempel med brug af kran
  • Gravearbejde som for eksempel kabel- eller ledningsarbejde
  • Placering af container eller flyt­ning med stor bil eller lastbil nær letbanesporet
  • Vinduespudsning med brug af lang stang, haveslange eller stige
  • Havearbejde som træbeskæring, for eksempel med brug af stige, værktøj eller lang stang. Og ved risiko for at afklippede grene kan falde ned mod letbanen.

Kører du lastbil eller andet stort køretøj?

Letbanens køreledninger hænger i over fem meters højde på hele strækningen. Så længe du holder dig under den maksimale lovmæssige højde på fire meter for et køretøj, er det altså ingen fare for at køre under letbanens køreledninger i kryds og ved overkørsler. 

Er dit køretøj over fire meter, er der tale om en særtransport. Så skal du have en tilladelse hos Politiet. Læs mere


Parkering i forbindelse med dit arbejde

På visse veje nær letbanen kan det være svært at finde parkering lige foran din ejendom. Ifølge Odense Kommune skal du benytte nærliggende sidegader, som ligger tæt på din bolig.

Du kan også søge om dispensation hos Odense Kommune, hvis du kortvarigt skal parkere på fortov eller cykelsti for at komme tæt på din bolig. Læs mere på Odense Kommunes hjemmeside.


Hvis du skal arbejde med stillads, stige eller lignende, skal du være opmærksom på sikkerhedsafstand omkring letbanen. Hold dig mindst 1,5 meter fra køreledningerne og strømaftagerne. Generelt er der en sikkerhedsaf­stand på 1,5 meter til letbanens strømførende dele.

 

Risikoafstand

Ved brug af kran tæt på letbanen gælder særlige krav og regler om f.eks. jordning og krøjestop

Ved brug af vandslange, højtryksrenser eller lignende er sikker­hedsafstanden 4 meter fra enden af vandslangen til køreledningen.

Når det gælder udgravning nær letbaneområdet afhænger sikkerhedsafstanden af, hvor dybt der skal graves.

 


Hvis du skal bruge rindende vand, er der en risikoafstand på 4 meter fra køreledningen og strømaftageren.

 


Hvis du skal anvende kran eller lift til dit byggeprojekt, må den ikke svinge genstande inden for 5 meter fra nærmeste skinne – og den skal eventuelt jordes for at undgå strømpåvirkning.

 

Hvad skal jeg gøre?

Først og fremmest skal du af hensyn til din egen og dine ansattes sikkerhed afklare, om dit arbejde kan risikere at komme indenfor sikkerhedszonen. Har din stige for eksempel en højde, der gør, at den kan ramme inden for sikkerhedszonen, hvis den vælter?

Kontakt altid Odense Letbane, før du går i gang med arbejde tæt på letbaneområdet. Som regel kan der tages hurtigt stilling til dit ønske, og du kan gå i gang med det samme.

I andre tilfælde skal du sende en ansøgning, der dokumenterer, hvordan du vil overholde letbanens sikkerhedsregler. 

Hvis der er risiko for, at dit arbejde kommer inden for sikkerhedszonen, kan det være nødvendigt at slukke for strømmen til letbanen. Det skal planlægges, og det kan betyde, at dit arbejde skal udføres om natten.

Det kræver en sikkerhedsplan og en tilladelse fra Odense Letbane.

Der kan også være krav om, at du og dine ansatte skal tage et eller flere sikkerhedskurser for at kunne få tilladelse til at arbejde inden for Odense Letbanes sikkerhedszone.

Når du arbejder i nærheden af letbanen, skal du huske at anvende sikkerhedsvest.

Kontakt Odense Letbane på telefon 63 75 74 73 eller mail til info@odenseletbane.dk

 

NB: Disse regler gælder kun under letbanens anlægsfase. Efter letbanens åbning og overgang til drift kan der gælde andre regler.

 

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse