Om Odense Letbane
Nabo til letbanen

Sikkerhed for arbejde nær letbanen

 

Skal du udføre arbejde tæt på letbanen?

Letbanens testkørsler er i fuld gang - og vil fortsætte hele perioden indtil driftsstart omkring årsskiftet.

Dermed er der også strøm i køreledningerne, som i gennemsnit hænger godt 5,5 meter over sporet. Det kan være livsfarligt at komme for tæt på kørestrømmen. Derfor er der en række forhold, du skal kende til, hvis du arbejder med anlæg, byggeri, vedligehold, service (fx vinduespudsning) eller lignende i nærheden af letbanesporet. 

Kort VIDEO om kørestrøm og sikkerhed

 

Er du MERE end 4 meter fra nærmeste skinne?

Hvis du med sikkerhed ved, at du kan udføre din arbejdsopgave minimum 4 meter fra nærmeste letbaneskinne, så kan du som udgangspunkt gå i gang på normale vilkår.   

Er du i tvivl? Kontakt Odense Letbane på telefon 63 75 74 73 eller mail til info@odenseletbane.dk

 

HER skal du være opmærksom

Du kan få brug for en særlig tilladelse, hvis du (og dine redskaber) kommer inden for 4 meter af nærmeste skinne. For eksempel ved:

  • Vinduespudsning med brug af lang stang, haveslange eller stige
  • Facaderenovering med brug af stillads
  • Byggeprojekter på naboejendomme, for eksempel med brug af kran
  • Gravearbejde som for eksempel kabel- eller ledningsarbejde
  • Placering af container eller flyt­ning med stor bil eller lastbil nær letbanesporet
  • Havearbejde som træbeskæring med brug af stige, værktøj eller lang stang. Og ved risiko for, at afklippede grene kan falde ned mod letbanen

For mere information - kontakt Odense Letbane på telefon 63 75 74 73 eller mail: info@odenseletbane.dk

 

Skal du udføre et arbejde, hvor du kommer tættere på letbanen end 4 meter til nærmeste skinne, så skal du søge om tilladelse hos Odense Letbane. Skal du bruge stillads eller stige, skal du også søge, hvis der er risiko for, at det kan vælte ind i letbanens område.

 

Hvad skal jeg gøre?

Først og fremmest skal du af hensyn til din egen og dine ansattes sikkerhed afklare, om dit arbejde kan risikere at komme inden for sikkerhedszonen. Har din stige for eksempel en højde, der gør, at den kan ramme inden for sikkerhedszonen, hvis den vælter? Det samme gælder, hvis du har et højt stillads.

Kontakt altid Odense Letbane, FØR du går i gang med arbejde tæt på letbaneområdet. Som regel kan der tages hurtigt stilling til dit ønske, og du kan gå i gang med det samme.

I andre tilfælde skal du sende en ansøgning, der dokumenterer, hvordan du vil overholde letbanens sikkerhedsregler. 

Hvis der er risiko for, at dit arbejde kommer inden for sikkerhedszonen, kan det være nødvendigt at slukke for strømmen til letbanen. Det skal planlægges, og det kan betyde, at dit arbejde skal udføres om natten.

Det kræver en sikkerhedsplan og en tilladelse fra Odense Letbane.

Der kan også være krav om, at du og dine ansatte skal tage et eller flere sikkerhedskurser for at kunne få tilladelse til at arbejde inden for Odense Letbanes sikkerhedszone.

Når du arbejder i nærheden af letbanen, skal du huske at anvende sikkerhedsvest.

Kontakt Odense Letbane på telefon 63 75 74 73 eller mail til info@odenseletbane.dk  

 

Kran nær letbanen - særlige krav

Ved brug af kran tæt på letbanen gælder særlige krav og regler om f.eks. jordning og krøjestop

Ved brug af vandslange, højtryksrenser eller lignende er sikker­hedsafstanden 4 meter fra enden af vandslangen til køreledningen.

Når det gælder udgravning nær letbaneområdet afhænger sikkerhedsafstanden af, hvor dybt der skal graves.

 


Hvis du skal anvende kran eller lift til dit byggeprojekt, må den ikke svinge genstande inden for 5 meter fra nærmeste skinne – og den skal eventuelt jordes for at undgå strømpåvirkning.

 

Kører du lastbil eller andet stort køretøj?

Letbanens køreledninger hænger i over 5 meters højde på hele strækningen. Så længe, du holder dig under den maksimale lovmæssige højde på 4 meter for et køretøj, er der således ingen fare for at køre under letbanens køreledninger i kryds og ved overkørsler. 

Er dit køretøj over fire meter, er der tale om en særtransport. Så skal du have en tilladelse hos Politiet. Læs mere


Parkering tæt på letbanen

På visse veje nær letbanen kan det være svært at finde parkering lige foran din ejendom. Ifølge Odense Kommune skal du benytte nærliggende sidegader, som ligger tæt på din bolig.

Du kan også søge om dispensation hos Odense Kommune, hvis du kortvarigt skal parkere på fortov eller cykelsti for at komme tæt på din bolig (fx ved flytning). Læs mere på Odense Kommunes hjemmeside.

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse