Om Odense Letbane
Nabo til letbanen

Sikkerhed for letbanens naboer

 

Letbanens testkørsel begynder i foråret 2020 i den sydlige del af Odense. Det betyder, at der kommer strøm på de såkaldte køreledninger. Som nabo til letbanen er der en række forhold du bør kende til.

 

Der altid strøm på køreledningen

Letbanen kører på 750 volt jævnstrøm, og det er livsfarligt at komme for tæt på letbanens kørestrøm.

Jævnstrøm kan 'springe' fra det strømførende element til andre enheder i nærheden. Derfor skal du som minimum holde 1,5 meters afstand til køreledningen og strømaftageren. Som udgangspunkt er der nemlig altid strøm på anlægget.

Tidsplan for strøm og testkørsler


Rør aldrig ved en køreledning og hold afstand

Letbanens køreledninger hænger i fem meters højde, så du kan ikke lige komme til at røre ved dem. Men kravl aldrig op i masterne eller op på toget.

Skulle det ske, at en køreledning bliver revet ned, må du aldrig røre ved den. Og du skal holde dig på minimum fem meters afstand.

 

Master til kørestrøm bliver i flot design

 

Skal du arbejde tæt på letbanen?

Skal du som nabo til letbanen udføre arbejde tæt på letbanen, gælder særlige forhold for eksempel ved:

  • Vinduespudsning med brug af lang stang, haveslange eller stige
  • Facaderenovering med brug af stillads
  • Placering af container eller flytning med stor bil eller lastbil nær letbanesporet
  • Havearbejde som træbeskæring med brug af stige

Generelt er der en sikkerhedsafstand på 1,5 meter til letbanens kørestrømsledning og strømaftager. 

Ved brug af haveslange er sikkerhedsafstanden 4 meter fra enden af haveslangen til kørestrømsledningen. Ret aldrig vandstrålen direkte mod køreledningen.

Desuden må du ikke bruge elektriske apparater, der er sluttet til el-nettet, indenfor 5 meters afstand fra letbanens kørestrøm.

Først og fremmest skal du af hensyn til din egen sikkerhed overveje, om dit arbejde kan risikere at komme indenfor sikkerhedszonen. Har din stige for eksempel en højde, der gør, at den kan rammen indenfor sikkerhedszonen, hvis den vælter?

Kontakt altid Odense Letbane, før du går i gang med arbejde tæt på letbanens areal.

Parkering i forbindelse med dit arbejde

På visse veje nær letbanen kan det være svært at finde parkering lige foran din ejendom. Ifølge Odense Kommune skal du benytte nærliggende sidegader, som ligger tæt på din bolig.

Du kan også søge om dispensation hos Odense Kommune, hvis du kortvarigt skal parkere på fortov eller cykelsti for at komme tæt på din bolig. Læs mere på Odense Kommunes hjemmeside.

 

Hvis du skal arbejde med stillads, stige eller lignende, skal du være opmærksom på sikkerhedszonen omkring letbanen. Hold dig mindst 1,5 meter fra køreledningerne og deres ophæng.

 


Hvis du skal vande din have eller på anden måde bruge rindende vand, er der en sikkerhedszone på 4 meter fra køreledning og strømaftager.

 

Kontakt Odense Letbane før du gør noget!

Som regel kan der tages hurtigt stilling til dit ønske, og du kan gå i gang med det samme. I andre tilfælde skal du sende en ansøgning, som typisk har en sagsbehandlingstid på 14 dage.

Hvis der er risiko for, at dit arbejde kommer inden for sikkerhedszonen, kan det være nødvendigt at slukke for kørestrømmen til letbanen. Det skal planlægges, og det kan betyde, at dit arbejde skal udføres om natten. Det kræver en tilladelse.


For alle henvendelser, kontakt Odense Letbane her.

 

Letbanens køreledninger er ufarlige - hvis du ikke gør noget dumt

 

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×