Nabo til vejarbejdet

Sikker trafik omkring letbanen

 

Letbanens testkørsler er begyndt. I første omgang på Hestehaven i Hjallese, men i løbet af 2020 bliver teststrækningen udvidet helt op til Nyborgvej - og i løbet af 2021 hele vejen til Tarup Center. Se kortet over testkørsler i bunden af artiklen.

Derfor er det vigtigt, at man som odenseaner forholder sig til den nye faktor i trafikken. 

Et fyldt letbanetog kan veje op mod 60 ton, så man vil altid blive den lille i et sammenstød. Heldigvis sker der som regel kun materiel skade, når der sker ulykker – for ofte kan letbaneføreren nå at bremse og sænke hastigheden inden et sammenstød.

Men letbaneføreren kan ikke dreje toget og undvige. Så disse ting skal du være ekstra opmærksom på, når letbanetogene begynder at køre i Odenses trafik:

 

Tag musikken ud af ørerne

Letbanen kører næsten lydløst. Derfor kræver det en anden form for agtpågivenhed, når du vil krydse letbanens spor, end du er vant til. Hvis du for eksempel går med musik i ørerne, kan du godt høre biler og busser, når du krydser vejen. Letbanen kan dog næppe høres gennem musikken.

 

Se dig godt for

Et letbanetog er bredere, end du måske tror. Du skal derfor altid være opmærksom, når du bevæger dig inden for den kantsten, der markerer letbanesporet. Det er vigtigt at se dig for, uanset om du er gående, cyklist eller bilist.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

I forbindelse med testkørslerne lancerer Odense Letbane og Odense Kommune en kampagne, der skal gøre opmærksom på den nye trafikant i byen. Læs mere om kampagnen i denne artikel.

 

Kampagne skaber opmærksomhed på ny trafikant

 

Stop for gult

Letbanen har ’grøn bølge’ gennem byen, så den ikke skal holde for rødt mere end højst nødvendigt. Som bilist er du måske vant til, at du godt kan snige dig over i et lyskryds, selvom der er gult. Med letbanen bliver det særligt vigtigt, at du standser for gult, så du ikke risikerer at ’hænge’ ude i krydset, når letbanen kører forbi.

 

Kør ikke på cykel i sporet

Letbaneskinnerne fremstår som riller i overfladen, som et cykeldæk godt kan sætte sig fast i. Derfor skal du som cyklist sørge for at krydse sporet så vinkelret som muligt. Det gør du bedst ved kun at benytte de markerede overkørsler – og ved at du aldrig kører på langs i selve letbanesporet.

 

Følg skilte og lysregulering

Letbanen følger de almindelige færdselsregler, herunder lysreguleringen i kryds. Letbanen vil altid have ’grøn pil’, når den krydser et vej- eller stiforløb – og den krydsende trafik vil have rødt lys. Derfor er det vigtigt, at du er ekstra opmærksom på lysreguleringen, og at du overholder et eventuelt svingforbud.

 

Følg færdselsloven

I teorien kan der ikke ske sammenstød mellem letbanen og den øvrige trafik – hvis alle bare overholder færdselsreglerne. Alligevel sker der af og til sammenstød. Det skyldes stort set altid en kombination af uopmærksomhed og brud på færdselsloven. For eksempel at man svinger til venstre et sted, hvor man ikke må svinge til venstre. At man ikke overholder en stoplinje. Eller at man kører/cykler/går over for rødt lys.

 

(Artiklen fortsætter under kortet)

Testkørslerne begynder på strækningen langs Hestehaven i Hjallese. Senere bliver den udvidet, og i løbet af 2021 bliver der testkørt på hele letbanestrækningen.

 

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×