Nabo til vejarbejdet
Letbanen i drift

Udbud

 

Konstruktion, togsæt og drift

Efter dialog med markedet og input fra potentielle leverandører, entreprenører og konsortier har Odense Letbane P/S besluttet af dele udbuddet op i fire pakker.


De fire udbudspakker er:

CW – Civil Works (afsluttet udbud)

TS – Transportation System (afsluttet udbud)

RS – Rolling Stock (afsluttet udbud)

O&M – Operations and Maintenance (igangværende udbud)

 

For an English version, click here.

 

Arbejder forud for anlæg af letbanen

Forud for anlægget af selve letbanen er en række mindre opgaver blevet løst: Ledningsflytninger, trafikomlægninger, klargøringsarbejder og forberedende arbejder. Hovedparten af disse opgaver er udført i 2015 og 2016. 

  

 

Leverandørportal

Odense Letbanes leverandørportal er et virtuelt mødested for kommende leverandører og interesserede underleverandører.

Her kan leverandører og underleverandører gå i dialog med hinanden om at løse opgaver i forbindelse med Odense Letbane P/S' udbud. 

Alle EU-udbud bliver lagt ud på siden ’Konsortiematch’. Her kan du og din virksomhed: 

  • Se Odense Letbanes udbudsplan og få information om aktuelle udbud

  • Tilmelde din virksomhed som interesseret underleverandør og skab match med andre virksomheder

  • Få nyt om udbuddene ved at tilmelde dig en mailadvisering. Så får du nyt, når prækvalifikationen er annonceret, når tilbudsgiver er udvalgt og når kontrakt er tildelt.


Gå til Odense Letbanes leverandørportal og tilmeld din virksomhed til 'Konsortiematch'. 

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×