Videoer med naboer og eksperter

Se videoer med eksperter i byudvikling, kollektiv trafik og Odenses historie, og få deres bud på letbanens betydning for Odense. Hør også hvad naboerne blandt store virksomheder, kultur- og uddannelsesinstitutioner samt sportsanlæg forventer sig af letbanen.

Mette Olesen, trafikplanlægger og PhD i letbaner


Johnny Wøllekær, stadsarkivar, Odense Kommune

Mette Olesen, trafikplanlægger og PhD i letbaner

 

Kent Skov Andreasen fra Borgernes Hus

 

Thomas Buchvald Vind fra SDU


Jarl Abrahamsen fra Byforening Odense


Helge Bay fra Letbaner.dk


Peter Bøgholm fra Odense City

 

Kim Lynbech fra Tarup Center

 

Casper Bach Andersen fra Rosengårdcentret


Rune Bille fra Idrætsparken


Nanna Løkken Andersen fra Odeon

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070