Visualisering af letbanen i etape 2 i Vollsmose

Letbanens etape 2

Læs om status på den 2. etape af Odense Letbane og find Udredningsrapporten, som er udarbejdet af Odense Letbane for Odense Kommune.

Baggrund og status

Letbanens etape 2 består af to forgreningslinjer til etape 1. Den sydlige gren går fra Vesterbro til Odense Zoo, og den nordøstlige gren går fra krydset Ørbækvej/Nyborgvej ned af Ejbygade og gennem Vollsmose til Seden.

Letbanens etape 2 er ikke endeligt politisk besluttet af Odense Byråd. I foråret 2021 blev den opdaterede udredningsrapport for etape 2 offentliggjort. I den bliver den nordlige forgrening fra Korsløkke St. til Seden omtalt som Hovedforslaget, mens etape 2 med den sydlige forgrening fra Sukkerkogeriet St. til Odense Zoo bliver omtalt som Alternativet.

Download udredningsrapport for letbanens etape 2

 

Se linjekort for etape 1 og etape 2


Den opdaterede udredningsrapport skal danne grundlag for en endelig politisk behandling af etape 2 i Odense Byråd samt udarbejdelse af lokalplan og VVM.

Det er Odense Letbane, som har udarbejdet den opdaterede udredningsrapport efter ønske fra Odense Kommune. Det er imidlertid alene Odense Byråd, der skal tage stilling til, om etape 2 skal bygges. Det sker på baggrund af en offentlig debat i høringsperioderne for VVM, som Odense Kommune står for.

 

Hvorfor etape 2

I 2011 vedtog Odense Byråd letbanens etape 1 og planlagde, at Odense i tilfælde af en senere udvidelse skal udbygge letbanen til en H-model med to linjer og en fælles strækning gennem bymidten.

I alt vil letbanens linje 1 og 2 (Hovedforslaget) (indenfor en radius af 500 meter) kunne betjene:

Etape 2’s nordlige gren til Vollsmose og Seden hænger tæt sammen med infrastrukturplanen for Vollsmose, der lægger op til at åbne bydelen op for resten af byen. Her tiltænkes letbanen en central rolle i omdannelsen.

 

Fakta om etape 2

Etape 2 Hovedforslaget består af en forgrening til etape 1, som betyder, at etape 2 samlet set vil gå fra Seden til Sukkerkogeriet. Alternativet lægger op til at etape 2 skal gå til Odense Zoo.

Nordøstlig forgrening går fra Korsløkke Station til Seden Syd (Hovedforslaget)

Sydlig forgrening går fra Vesterbro Station til Odense ZOO (Alternativet)

I Hovedforslaget er linjen 9,2 km – heraf 4,9 km nye skinner

10 nye letbanestationer

I forbindelse med anlæggelsen af etape 1, er der allerede lagt sporskifter til etape 2 ved Korsløkke Station og ved Vesterbro Station.

 

Tidslinje for Odense Letbanes etape 2

2011 Odense Byråd vedtager, at Odense skal have en letbane, som skal udgøres af en H-model med to linjer og en fælles strækning gennem bymidten.
2013 Letbaneprojektet deles op i etape 1, som går fra Hjallese til Tarup, og etape 2, som består af to forgreninger. De skal gå fra henholdsvis Nyborgvej til Vollsmose/Seden og fra Vesterbro til Odense Zoo.
2015 Udredningsrapport for letbanens etape 2 bliver udarbejdet af Odense Kommune.
2016 Odense Byråd vedtager en opsparingstrappe for etape 2, blandt andet til en opdateret udredningsrapport og en VVM-undersøgelse.
2019 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet bevilger 15 millioner kroner til en forundersøgelse og VVM-undersøgelse af den nordøstlige gren.
2019 Principbeslutning i Odense Byråd om igangsættelse af forundersøgelse og VVM for hele letbanens etape 2, herunder opdatering af udredningsrapporten. Odense Letbane P/S får til opgave at udarbejde et beslutningsgrundlag.
2020 Forhøring om etape 2 samt udarbejdelse af hvidbog og VVM-skitse.
2022 Offentlig høring af etape 2 og politisk behandling af VVM-redegørelse, udarbejdelse af plangrundlag og eventuelt politisk beslutning af projektet.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070