Bestyrelsesformand Jesper Rasmussen

Bestyrelse

Den rent professionelle bestyrelse for Odense Letbane P/S er blevet godkendt af Økonomiudvalget i Odense Byråd.

De tre bestyrelsesmedlemmer er udvalgt på baggrund af deres store viden, netværk og kompetencer inden for en række strategiske nøgleområder for letbanen – ud fra en nøje vurdering af behovet for kompetencer i organisationen. Bestyrelsen skal sikre, at kursen for det faglige fokus bliver holdt, og derudover fungere som sparringspartnere i den strategiske ledelse af letbaneprojektet.  

Foto af Jesper Rasmussen

Jesper Rasmussen

Bestyrelsesformand

Jesper Sondrup Rosener

Bestyrelsesmedlem

Foto af Peter Krogsgaard

Peter Krogsgaard

Bestyrelsesmedlem

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070