Bestyrelsesformand Jesper Rasmussen

Bestyrelse

Den rent professionelle bestyrelse for Odense Letbane P/S er blevet godkendt af Økonomiudvalget i Odense Byråd.

De tre bestyrelsesmedlemmer er udvalgt på baggrund af deres store viden, netværk og kompetencer inden for en række strategiske nøgleområder for letbanen – ud fra en nøje vurdering af behovet for kompetencer i organisationen. Bestyrelsen skal sikre, at kursen for det faglige fokus bliver holdt, og derudover fungere som sparringspartnere i den strategiske ledelse af letbaneprojektet.  

Foto af Jesper Rasmussen

Jesper Rasmussen

Bestyrelsesformand

Foto af Jesper Rosener

Jesper Sondrup Rosener

Bestyrelsesmedlem

Foto af Peter Krogsgaard

Peter Krogsgaard

Bestyrelsesmedlem

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070