Letbanens tognavne

Letbanens 16 tog har hvert deres unikke tognavn, der kan ses bag førerkabinen i hver ende af letbanetoget.

Til hvert tognavn hører et digt og en grafisk illustration, der har fundet inspiration i navnet. Disse kan ses samme sted i toget. Digtene er skrevet af lyriker Lui Larsen, og illustrationerne er udarbejdet af kunstneren Mormor.

 

Letbanens tognavne (klik på et tognavn for at se illustration og digt)
1.    Brunneren  
2.    Kompasset  
3.    Forbindelsen 
4.    Strømmen  
5.    Opdagelsen
6.    Kærligheden
7.    Drømmen 
8.    Eventyret  
9.    Friheden
10.  Lykken  
11.  Hjemkomsten
12.  Glæden
13.  Øjeblikket
14.  Pusterummet
15.  Symfonien
16.  Horisonten

 

Se hele afstemningsresultatet med antal stemmer her

Alle tognavnene tager udgangspunkt i temaet ’At rejse er at leve’. Sætningen er blevet afsluttet på nye måder – som så er blevet til konkrete navneforslag. Det gælder for eksempel navnet ’Friheden’, som er afledt af sætningen ’At rejse er… at føle sig fri’.

Tognavnene blev fundet gennem en omfattende brugerinddragelse. Navngivningen af Odenses letbanetog kørte i tre faser på hjemmesiden mit-letbanetog.dk. I første omgang gik opgaven ud på at finde det samlende tema for tognavnene. Her kom der næsten 1500 temaforslag ind fra borgerne, hvoraf dommerkomiteen udvalgte et enkelt, ’At rejse er at leve’. Dernæst kunne folk indsende forslag til navne indenfor det tema. Endelig blev der afholdt en afstemning om alle de tognavne, der faldt indenfor temaet, og de 16 tognavne, der fik flest stemmer blev valgt.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070