Stående passagerer i letbanen

Tal for passagerer og kørsel

Odense Letbane opgør hver måned tal for antal passagerer samt for pålidelighed.

Odense Letbane havde i januar 2023 i alt 485.000 passagerer. Det er et fald på 11 procent sammenlignet med december, hvor tallet var 544.000.

Faldet skal ses i sammenhæng med, at januar var undervisningsfri på universitetet, og der derfor var markant færre studerende blandt de daglige letbanependlere morgen og eftermiddag.

På den baggrund er der tale om en forventet nedgang i årets første måned, og det er samtidig Odense Letbanes forventning, at passagtertallet vil stige i forlængelse af studiestarten fra og med februar.

 

Påstigere
2022
2023

JAN

-

485.000

FEB

-

 

MAR

-

 

APR

-

 

MAJ

-

 

JUN

339.000

 

JUL

363.000

 

AUG

468.000

 

SEP

536.000

 

OKT

506.000

 

NOV

522.000

 

DEC

544.000

 

Rejsende med letbanen opgøres i antal påstigere. Påstigere dækker over alle, der stiger på et letbanetog i perioden. FynBus beregner anatallet af påstigere i letbanen på baggrund af rejsekortdata samt optællinger i toget.  

 

Pålidelighed - afviklede letbaneafgange

Letbanens pålidelighed dækker over procentsatsen for antallet af letbaneafgange, der er afviklet i henhold til køreplanen.

For at sikre passagererne tillid til letbanen er det naturligvis afgørende for Odense Letbane at sigte efter en så høj pålidelighed som muligt i den daglige drift. I sit første driftsår har Odense Letbane opnået en pålidelighed, der fuldt ud er på niveau med øvrig skinnebåren trafik i Danmark.     

Tal for letbanens driftsstabilitet bliver løbende opgjort i samarbejde mellem Keolis (operatør) og Odense Letbane.

 

Pålidelighed
procent pr. måned
2022
2023

JAN

-

98,3

FEB

-

 

MAR

-

 

APR

-

 

MAJ

-

 

JUN

96,8

 

JUL

98,4

 

AUG

98,6

 

SEP

97,8

 

OKT

97,2

 

NOV

97,0

 

DEC

98,3

 

 

 

 

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070