Stående passagerer i letbanen

Tal for passagerer og kørsel

Odense Letbane opgør hver måned tal for antal passagerer samt for pålidelighed og punktlighed.

Letbanen havde i april 486.000 påstigere. Nedgangen sammenlignet med marts (537.000) handler primært om påskeugen, hvor markant færre kørte med letbanen.

Sammenlagt har letbanen haft knap 2 mio. påstigere i de første fire måneder af 2023. 

Påstigere
2022
2023

JAN

-

485.000

FEB

-

459.000

MAR

-

537.000

APR

-

486.000

MAJ

-

 

JUN

339.000

 

JUL

363.000

 

AUG

468.000

 

SEP

536.000

 

OKT

506.000

 

NOV

522.000

 

DEC

544.000

 

Rejsende med letbanen opgøres i antal påstigere. Påstigere dækker over alle, der stiger på et letbanetog i perioden. FynBus beregner antallet af påstigere i letbanen på baggrund af rejsekortdata samt optællinger i toget.  

 

Pålidelighed - afviklede letbaneafgange

Letbanens pålidelighed dækker over procentsatsen for antallet af letbaneafgange, der er afviklet i henhold til køreplanen.

For at sikre passagererne tillid til letbanen er det naturligvis afgørende for Odense Letbane at sigte efter en så høj pålidelighed som muligt i den daglige drift. Tal for letbanens driftsstabilitet bliver løbende opgjort i samarbejde mellem Keolis (operatør) og Odense Letbane.

 

Pålidelighed
procent pr. måned
2022
2023

JAN

-

98,3

FEB

-

98,6

MAR

-

98,6

APR

-

 

MAJ

-

 

JUN

96,8

 

JUL

98,4

 

AUG

98,6

 

SEP

97,8

 

OKT

97,2

 

NOV

97,0

 

DEC

98,3

 

 

Punktlighed - tog kørt til tiden

Letbanens punktlighed dækker over procentsatsen for antallet af letbaneafgange, der er kørt til tiden ifølge køreplanen. Tal for letbanens driftsstabilitet bliver løbende opgjort i samarbejde mellem Keolis (operatør) og Odense Letbane.

 

Punktlighed
procent pr. måned
2022
2023

JAN

-

94,5

FEB

-

95,8

MAR

-

95,8

APR

-

 

MAJ

-

 

JUN

88,3

 

JUL

92,3

 

AUG

90,9

 

SEP

91,3

 

OKT

83,2

 

NOV

78,6

 

DEC

88,0

 

 

 

 

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070