Privatlivspolitik

Læs om dine rettigheder i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger

 

Oplysningspligten

Odense Letbane P/S skal oplyse dig om, at der sker behandling af dine personlige oplysninger, og hvad behandlingen indebærer. Hvis Odense Letbane P/S selv indhenter oplysninger, skal du oplyses om, hvor oplysninger stammer fra.


Indsigtsretten

Du kan bede om indsigt i, hvilke personoplysninger Odense Letbane P/S behandler om dig. Dette skal være med til at sikre din mulighed for at tjekke, at det er de korrekte oplysninger, Odense Letbane P/S behandler, samt at de behandles lovligt.


Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Som offentligt selskab, 100 % ejet af Odense Kommune, er Odense Letbane P/S imidlertid underlagt en pligt til at dokumentere det grundlag, som en afgørelse eller en anden beslutning i sin tid blev truffet på.

Det betyder, at Odense Letbane P/S i almindelighed ikke må fjerne oplysninger, når de først er indgået i en sag. Derfor beholder man de oprindelige, men måske forkerte personoplysninger af hensyn til dokumentationspligten. De korrekte oplysninger tilføjes imidlertid sagen.


Retten til at blive glemt

Når personoplysninger behandles i den offentlige sektor, herunder et kommunalt ejet selskab, er der en begrænset adgang til at få slettet sine personlige oplysninger. Kommunalt ejede selskaber er nemlig blandt andet underlagt reglerne om notatpligt, journaliseringspligt, samt reglerne om arkivering.

Retten til at blive glemt og dermed til at få slettet sine personlige oplysninger gælder heller ikke i de tilfælde, hvor den fortsatte behandling af personoplysningerne er nødvendig for, at Odense Letbane P/S kan varetage sine opgaver som offentlig myndighed.


Underretningspligt

Hvis der sker et brud på persondatasikkerheden, eksempelvis fejlagtig offentliggørelse af dine persondata eller it-systemer der hackes, så dine data lækkes, skal Odense Letbane P/S underrette dig, hvis det kan have alvorlige konsekvenser for dig.

Formålet er at hjælpe og vejlede dig, så du kan træffe de nødvendige forholdsregler for at undgå, at dine oplysninger ikke bliver misbrugt.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Odense Letbanes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Odense Letbane P/S vil vurdere, om indsigelsen er berettiget eller ej.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om, hvilke informationer vi har om dig, kan du kontakte os via formularen her.

 

Du kan også kontakte Odense Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO), som også varetage opgaver for Odense Letbane. Læs mere her.

 

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070