Kontrolafgift

Hvis du har spørgsmål til din kontrolafgift eller vil klage over den, kan du skrive til os via formularen på siden her.

Har du mødt en billetkontrollør, der har konstateret, at du ikke havde en gyldig billet?

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du betaler din kontrolafgift eller evt. indgiver klage over afgiften. 

Det er FynBus, som på vegne af Odense Letbane udfører billetkontrol i letbanen. Det sker i henhold til Lov om trafikselskaber § 29 og de fælles landsdækkende rejseregler.

Kontrolafgiften udgør 1.000 kr. for voksne og unge samt 500 kr. for børn (og hunde).

Nægter du at fremvise ID i forbindelse med udstedelsen af kontrolafgiften kan politiet blive tilkaldt.

Kontrolafgift i e-Boks

FynBus sender kontrolafgiften til din e-Boks eller med PostNord kort tid efter, den er udstedt.

Betalingsfrist

Du skal betale det skyldige beløb, som står på din kontrolafgift, senest 10 dage efter, at kontrolafgiften er udstedt. Du skal benytte FI-koden på kontrolafgiften eller på fakturaen i din e-Boks.

Betaler du ikke afgiften inden den oplyste frist, bliver der påført 100 kr. pr. rykker.
Beløbet kan derefter uden yderligere varsel inddrives hos Gældsstyrelsen under SKAT. Du bliver pålagt omkostninger, der følger i den forbindelse.

Betaling af kontrolafgift?

Du skal benytte FI-koden på kontrolafgiften, når du skal betale din kontrolafgift til Odense Letbane.

Har du brug for hjælp til at gennemføre betalingen, skal du kontakte din bank.

Har du ikke mulighed for at betale din kontrolafgift via netbank, kan du i stedet betale afgiften i FynBus' Kundecenter.

Kan jeg få rabat?

FynBus yder ikke rabat på kontrolafgifter - heller ikke for studerende. Du har derimod mulighed for at få en afdragsordning, hvis du ikke kan betale det fulde beløb på én gang.

Kontakt FynBus, hvis du ønsker en afdragsordning. Vær opmærksom på, at FynBus ikke laver afdragsordninger på mere end tre måneder.

Jeg er ikke enig i kontrolafgiften

Hvis du ikke er enig i kontrolafgiften, kan du gøre indsigelse ved at udfylde en formular her.

Husk at skrive kontrolafgift-nummeret, der står øverst på kontrolafgiften.

Indsigelse skal ske skriftligt senest 10 dage efter udstedelse af kontrolafgiften.

Vær opmærksom på, at du ikke kan klage over din kontrolafgift via telefon. Klager skal altid foregå på skrift.

Kamera ved billetkontrollen

FynBus’ kontrollører bærer kameraer på kroppen under billetkontrollen. Det gør de for at forebygge og opklare vold og trusler mod personalet og sikre et trygt arbejdsmiljø.

Kameraet optager lyd og billede, men kun når medarbejderen aktiverer kameraet. Kameraet aktiveres kun i få situationer, hvor det er påkrævet af hensyn til medarbejdernes sikkerhed. Så vidt, det er muligt, vil medarbejderen informere om, at kameraet aktiveres.

Læs mere om brugen af kamera i billetkontrollen

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070