Arbejde nær letbanen

Skal du arbejde nær letbanen, skal du muligvis have en tilladelse og et kursus. Det hjælper letbaneoperatøren Keolis med.

Har du et bygge- eller graveprojekt, der ligger så tæt på letbanen, at der kan være risiko eller fare forbundet med projektet – enten for letbanen eller for projektet – skal du søge om tilladelse hos Odense Letbane.

Som bygherre for et projekt i nærheden af letbanen er det dit ansvar ikke at gøre skade på letbaneinfrastrukturen eller letbanetogene. Projektet må heller ikke forsinke vores entreprenør.

Du er derfor forpligtet til at beskrive, hvordan du vil udføre projektet, uden at det er forbundet med risiko for at medføre skade på letbanen. Det er også dit ansvar at tilrettelægge arbejdet, så det ikke forstyrrer vores entreprenør.
Der kan være krav om, at du og dine folk gennemfører et kursus om sikkerhed på arbejdspladsen og/eller et kursus om, hvordan man må arbejde i et område, hvor der gennemføres test med letbanen, og hvor der derfor er strøm på letbanens kørestrømsystem.

Ansøgning

Du søger om tilladelse til at udføre dit projekt på Keolis’ hjemmeside.

 

Du er velkommen til også at give Odense Letbane besked om din ansøgning om at arbejde nær letbanen. Skriv til nabosag@odenseletbane.dk

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070