Arbejde nær letbanen

Skal du arbejde nær letbanen, skal du muligvis have en tilladelse og et kursus. Det hjælper letbaneoperatøren Keolis med.

Har du et bygge- eller graveprojekt, der ligger så tæt på letbanen, at der kan være risiko eller fare forbundet med projektet – enten for letbanen eller for projektet – skal du kontakte Odense Letbanes operatør Keolis, der er infrastrukturforvalter på letbanen.

Som bygherre for et projekt i nærheden af letbanen er det dit ansvar ikke at gøre skade på letbaneinfrastrukturen eller letbanetogene.

Du er derfor forpligtet til at beskrive, hvordan du vil udføre projektet, uden at det er forbundet med risiko for at medføre skade på letbanen. Det er også dit ansvar at tilrettelægge arbejdet, så det ikke forstyrrer driften af letbanen.
Der kan være krav om, at du og dine folk gennemfører et kursus om sikker udførelse af arbejde nær letbanen.

Sådan får du lov at arbejde nær letbanen

For at være sikker på, at du kan udføre dit projekt uden at påvirke letbanen, skal du kontakte letbaneoperatøren Keolis via deres hjemmeside.

Du er velkommen til også at give Odense Letbane besked om din ansøgning om at arbejde nær letbanen. Skriv til nabosag@odenseletbane.dk

Husk at du også skal søge om tilladelse til at udføre dit arbejde hos Odense Kommune, hvis det foregår på offentligt areal.

 

Gravetilladelser

Alle, der ønsker at grave og eller retablere belægningerne på de offentlige vejarealer, de private fællesveje, offentlige grønne områder, skal søge om gravetilladelse.

Støjende aktiviteter

Aktiviteter, som er omfattet af Odense Kommunes forskrift for støj-støv- eller vibrationsfrembringende midlertidige aktiviteter, skal foregå i henhold til forskriftens retningslinjer.

Hvis det skal foregå på tidspunkter udenfor hverdage mandag til fredag kl. 7.00 og kl. 18.00, skal der ansøges om dispensation.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070