Hvad er det, der støjer?

Når det handler om støj fra letbanen, er der primært to kategorier – kurveskrig og rumlen/lavfrekvent støj:

Hvor meget kan støjen dæmpes?

Odense Letbane vil løbende orientere og opdatere om status på indsatsen mod støj og vibrationer.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070