10. november 2022

1,3 millioner passagerer kørte med letbanen i juli kvartal

Odense Letbanes passagertal viser betydelig fremgang gennem juli, august og september – letbanens første, hele kvartal siden driftsstarten den 28. maj 2022.

I juli havde letbanen 363.000 passagerer. Tallet voksede til 468.000 i august, og i september, hvor de studerende vendte tilbage til SDU, nåede passagertallet op på 536.000. Et samlet passagertal på 1.367.000 i juli kvartal.

”1,3 mio. passagerer er fuldt ud tilfredsstillende. Letbanen har fem gange så mange passagerer, som busserne havde på de tilsvarende ruter (i 2019, red.). Det viser med al tydelighed, at letbanen gør en forskel og henter mange nye brugere over i den kollektive trafik. Kort sagt er odenseanerne godt i gang med at tage letbanen til sig. Det er meget tilfredsstillende,” siger Jesper Rasmussen, bestyrelsesformand ved Odense Letbane.

Ikke mindst studiestarten i september har for alvor accelereret passagersøgningen i letbanen, hvor der især morgen og sen eftermiddag er tæt pakkede tog på strækningen mellem Odense Banegård Center og universitetet.

Også handelslivet i Odense ser ud til at drage fordel af letbanen – hvor bl.a. stationerne ved Rosengårdcentret, IKEA, Tarup Center og Albani Torv har relativt mange passagerer.

Indfasning ikke tydelig nok

”Vores passagertal for september ligger på cirka 70 procent af letbanens oprindelige prognosetal – hvor der ikke er taget højde for hverken indfasning af letbanen eller for covid-efterslæbet, der stadig påvirker den kollektive trafik overalt i landet.”

”Vi ved fra andre byer i Europa, at indfasningen tager mindst to-tre år – i nogle tilfælde endnu længere. Der vil også være en indfasningskurve i Odense, og vi ved nu, at indfasningen burde have været italesat mere tydeligt i letbanens driftsbudget for de første år. Det er et punkt, vi skulle have lagt mere vægt på, og det må jeg som selskabets formand tage min andel af ansvaret for,” forklarer Jesper Rasmussen. 

”Men det rokker ikke ved, at passagertallene ligger på et rigtigt flot og tilfredsstillende niveau. Letbanen forandrer transportmønstrene i Odense, og vi har stadig kun set begyndelsen,” siger Jesper Rasmussen.

 

Odense Letbanes passagertal for juni 2022 (minus gratis periode) er tidligere oplyst til 173.000. Tallet er nu korrigeret til 339.000 som følge af supplerende og præciserende dataindsamling fra FynBus.         

 

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070