Asfaltarbejde
1. september 2022

Afsluttende asfaltarbejde om aftenen og i weekenden på Middelfartvej, Vesterbro, Vestre og Østre Stationsvej

Arbejdet med at lægge det sidste asfalt, det såkaldt slidlag, på vejene langs letbanen er nu gået i gang. Frem til midten af september bliver der lagt på vejbanerne.

Arbejdet er gået i gang på Middelfartvej og varer frem til 6. september. Fra 5. til 8. september bliver det lagt på Vesterbro. Dernæst bliver slidlaget lagt på Vestre Stationsvej fra 8. september, og arbejdet vil bevæge sig ind mod byen frem til ca. 15. september. Til slut bliver slidlaget lagt på Østre Stationsvej i midten af september.

Alle datoer er med forbehold for ændringer, f.eks. hvis vejret skifter til regn og mere ustadigt vejr.

Arbejdet bliver foretaget i aften- og nattetimerne og på weekenddage for at forstyrre trafikken mindst muligt.

Vejene bliver kortvarigt spærrede af, imens asfalten bliver lagt og køler af. Alternative ruter bliver skiltet under arbejdet.

Eventuelle omlagte busruter kan ses på fynbus.dk/find-din-rejse

Når slidlaget på vejbanerne er lagt, bliver der lagt slidlag på cykelstierne fra midten af september og ind i oktober måned. Dette arbejde foregår i dagtimerne.

Asfaltarbejdet skal sikre jævne veje, der er komfortable at køre på og veje, der er robuste overfor trafik, nedbør og frost.

 

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070