10. januar 2024

Brunneren til eftersyn i Berlin

En specialtransport ankom tirsdag morgen (9.1.) til letbanens kontrolcenter i Hjallese. Nogle timer senere satte den over 30 meter lange lastbil kurs mod Berlin - med tog nummer 1, Brunneren, ombord på blokvognen.

De næste måneder skal Brunneren gennemgå et omfattende servicetjek hos togproducenten Stadler. Alt sammen som en udløber af den afsporing, som Brunneren var udsat for en sen aftenstund, den 31. august sidste år.

Her ramte en stor, venstresvingende personbil ind i siden af toget i krydset mellem Ørbækvej og Stærmosegårdsvej. Kollisionen skete med så stor kraft, at toget blev afsporet og skubbet ind på grunden ved Shells tankstation.  

"Heldigvis skete der ingen personskade. Men det stod hurtigt klart, at letbanetoget havde omfattende skader og ikke ville komme i drift foreløbigt," forklarer Søren Thrane, drifts- og vedligeholdelseschef ved Odense Letbane.

Eksperter fra Stadlers fabrik i Tyskland blev tilkaldt. De konstaterede, at toget ikke kunne repareres på stedet, men skulle fragtes til Berlin, hvor man råder over specialfaciliteter, blandt andet laserteknik, som gør det muligt at tjekke - og om nødvendigt udbedre - mulige skader på togets chassis og bogieramme.

"De seneste måneder har vi afventet, at der ville blive plads på fabrikken i Berlin. Det er der nu. Og så må vi afvente den endelige 'dom' over skaderne. Under alle omstændigheder vil der gå et stykke tid, før vi har Brunneren tilbage på skinnerne i Odense," forklarer Søren Thrane.

Odense Letbane råder over i alt 16 togsæt. Til trods for, at tallet lige nu er reduceret til 15, er det stadig muligt at opretholde 7,5 minuts drift i dagtimerne - det kræver 13 togsæt.

Brunneren ventes tilbage i drift i løbet af juni.

 

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070