15. juni 2023

Busser og letbanens erstatningsbusser flyttes på grund af reparation ved banegården

I perioden 19. juni – 16. juli er busserne flyttet fra OBC Syd plads C og D til midlertidige holdepladser. OBC Syd Plads E i Adamsgade og OBC Nord Plads G.

På grund af driftsstop på letbanen er der indsat erstatningsbusser. Disse flyttes også. Se hvor de holder.

Se de berørte busruter og placeringen af deres midlertidige stoppesteder herunder.

Nogle stoppesteder på ruterne vil i perioden ikke blive betjent. Det fremgår under den pågældende rute, hvilke stoppesteder det drejer sig om.

Læs mere og se hvor de midlertidige holdepladser er placeret.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070