Letbaneudstilling på Banegårdspladsen
7. juni 2022

Byen & Banen: Udstilling flytter til banegårdspladsen

Udstillingen "Letbanen forandrer Odense" er nu rykket ind på banegårdspladsen overfor Odense Banegård.

Fra 1. juni og resten af måneden kan du ved selvsyn få et indtryk af den byudvikling, som Odense har gennemgået i takt med letbanens ankomst.

Det sker med udstillingen ”Letbanen forandrer Odense” – hvor tre kuber viser FØR og NU-billeder fra 11 udvalgte steder i byen.

Udstillingen er en del af Odense Letbanes forårstema Byen & Banen, hvor vi stiller skarpt på letbanens betydning for Odenses byudvikling gennem artikler, podcasts, videoer mm.

Billederne viser glimt fra bl.a. Nyborgvej, Middelfartvej, Albanigade og Thomas B. Thriges Gade – sådan som stederne så ud i ”gamle dage”, og sådan som de ser ud nu, hvor letbanen trækker sit grønne - og nogle steder klinkebelagte - spor gennem byen.

Letbanen åbnede lørdag 28. maj, og driftsstarten markerede samtidig afslutningen på et gigantisk anlægsarbejde, der tog sin begyndelse i 2015 – og som allerede nu har forandret Odense ganske markant.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070