2. december 2022

Drift afbrudt i centrum på grund af fejl ved køreledning

Torsdag eftermiddag (1.12.) måtte letbanedriften indstilles nogle timer på strækningen mellem Albani Torv station og Østerbæksvej station.

Årsagen var reparation af en køreledning på Benedikts Plads. Ledningen havde forskubbet sig lidt, men var stadig i funktion, og letbanetogene kunne som udgangspunkt køre planmæssigt. Men fortsat kørsel ville før eller siden forværre fejlen – derfor valgte Keolis (letbanens operatør) at indstille driften rundt om Benedikts Plads for at få ledningen repareret.

”Der var risiko for, at letbanetogets strømaftager på et tidspunkt ville trække køreledningen ned. Hvis dét skete, ville det indebære en stor og tidskrævende reparation. Derfor var det langt bedre og i sidste ende mindre indgribende for passagererne med en forholdsvis kortvarig driftsafbrydelse,” forklarer Søren Thrane, drifts- og teknikchef ved Odense Letbane.

Han understreger, at anlægget har systemer, der sikrer, at strømmen straks afbrydes, hvis der sker uheld med en køreledning.  

Driftsafbrydelsen betød, at der nogle timer torsdag eftermiddag var indsat erstatningsbusser på strækningen mellem Benedikts Plads og Østerbæksvej. Desværre var det ikke muligt at betjene stykket mellem Albani Torv og Benedikts Plads, fordi erstatningsbusser ikke har mulighed for at vende ved Albani Torv.

Opfølgende reparation

Fredag eftermiddag opstod problemet igen samme sted. Fejlen blev rettet i løbet af mindre end 30 minutter. 

”Vi mener nu at have løst problemet, og vi har en klar idé om, hvorfor fejlen opstod. Nu skal vi sikre, at det ikke sker igen - og samtidig tjekke anlægget igennem for tilsvarende fejl andre steder,” forklarer Søren Thrane og uddyber:

”Det hører med, at vi stadig er i en indkøringsfase, hvor der jævnligt opstår forskellige hændelser, som vi ikke har set tidligere. Det er helt som forventet. Og når det sker, handler det om at få det løst hurtigt og med færrest mulige gener for passagererne.”

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070