10. november 2023

Fortsat stigning i salg af QR-billetter

Stadigt flere benytter "scan, swipe, stå på".

I november er det fire måneder siden, at Odense Letbane og FynBus lancerede den nye billetløsning, hvor du med et hurtigt "scan" af QR-kode og et "swipe" via Mobile Pay kan købe billet til letbanen og busserne i Odense.

Sådan bruger du QR-billetten

QR-salget har været stødt stigende siden lanceringen - og kurven peger fortsat opad.

Således nåede salget i oktober op på ca. 46.300 QR-billetter på letbanens i alt 25 stationer. Det er lidt flere end i september, hvor der blev indløst ca. 44.800 QR-billetter.

Senest nåede salget i uge 44 (30.10.-5.11.) for første gang over 12.000 solgte QR-billetter på en enkelt uge.  

"Taget godt imod blandt brugerne"

"QR-løsningen har været vores største nyskabelse her i 2023, og det er virkelig glædeligt, at løsningen er blevet taget godt imod blandt brugerne - og stadig er i vækst," siger Dan Ravn, adm. direktør ved Odense Letbane.

"Selv om QR-salget stadig kun udgør en lille andel af det samlede billetsalg, så er det en ekstremt vigtig andel, fordi QR-billetterne ofte købes af rejsende, som ikke har rejsekort - og kun sjældent bruger kollektiv transport." 

Nyhedsbrev fra letbanen - tilmelding

"Det er vigtigt for os, at så mange som muligt har kendskab til, hvor nemt det er at købe billet til letbane og busser, selv om man ikke har rejsekort, eller hvis rejsekortet ligger derhjemme. Og her er QR-billetten det bedste argument for at lade bilen stå og stige på den kollektive trafik," fastslår Da Ravn.    

Via QR-scanninger kan du købe to forskellige billetprodukter - henholdsvis Odense NU til 15 kr. (hvis du er 26 år eller mere) eller Ung Odense (hvis du er under 26 år).

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070