1. september 2023

Glimt fra åbning af ny letbanestation

Fredag den 25. august åbnede letbanestationen SDU Syd / Hospital Nord.

Fra perronen er der der bare nogle få skridt op til Nyt SUNDs sydlige indgang, som her fra slutningen af august har slået dørene op for studerende på de sundhedsvidenskabelige uddannelser.

Letbanens nyhedsbrev - tilmelding

Nyt SUND er et stort og ambitiøst byggeri på hele 50.000 kvadratmeter. Til sammenligning fylder IKEA i Odense "kun" 34.500 kvadratmeter.

Få mere at vide om Nyt SUND

Nyt SUND har tre etager, der rummer laboratorier, undervisningslokaler, auditorier og kontorer. Der er også dyrestalde og faciliteter til anatomi og retsmedicin. Nyt SUND vil med tiden blive et vigtigt og unikt samlingspunkt for uddannelse, forskning og innovation inden for sundhed i Region Syddanmark.

En særlig detalje er, at Nyt SUND er opført som et fysisk bindeled mellem SDU og Nyt OUH. Når sygehuset står færdigt, vil du kunne gå 1,3 km. under tag fra SDU's nordlige hovedindgang til OUH's sydlige hovedindgang.

Åbningen af SDU Syd / Hospital Nord blev markeret ved en kort, udendørs reception.

Fredag kort efter kl. 12.00 ankom det første tog med passagerudveksling til stationen. Med i toget var bl.a. Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og rådmand for børn og unge, Susanne Crawley (R).

På stationen blev de modtaget af SDU's bestyrelsesformand, Søren Vilby, der kort efter klippede båndet og dermed officielt kunne erklære letbanestationen for åben. Ganske passende for rammerne var det to SDU-studerende, Mie og Andreas, der holdt båndet.

Borgmester Peter Rahbæk Juel hilser på SDU's bestyrelsesformand Søren Vilby

Blæserkvintetten MessingMonopolet spillede "Fanfare for Odense Letbane" – et værk, som musikerne selv har komponeret, og som de også opførte på letbanens åbningsdag i maj 2022.

MessingMonopoletMessingMonopolet optrådte for tredje gang ved et letbanearrangement

Der var korte taler fra borgmester Peter Rahbæk Juel, SDU-formand Søren Vilby og letbanens direktør Dan Ravn.

Alle tre taler kredsede om det unikke udviklingsområde med Nyt SUND, SDU og senere hen Nyt OUH – og hvor letbanen bliver et integreret transporttilbud, som de fleste af døgnets timer kører gennem hele Campus Odense-området, der i alt tæller seks stationer.   

Letbanedirektør Dan Ravn holder tale

Rådmand for børn og unge, Susanne Crawley, blandt de fremmødte

 

 

 

 

    

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070