Ventede passagerer på perron og letbane i baggrunden
11. august 2022

Godkendt start for letbanens første uger

Tal for de første uger med betaling viser, at Odense Letbane havde cirka 173.000 passagerer i perioden fra 6. juni og måneden ud.

Det svarer til cirka 2,5 gange så mange passagerer, som bybusserne i det seneste sammenlignelige år (2019) havde på de strækninger, hvor letbanen kører. Set i forhold til letbanens overordnede passagermålsætning, så ligger juni-tallene på rundt regnet 1/3 af forventningerne i en normal sommerperiode.  

Dog skal passagertallene ses i et bredere perspektiv, forklarer Odense Letbanes adm. direktør,
Dan Ravn:

"Det er en godkendt start. Letbanen har fra dag ét flyttet væsentligt flere rejsende over i den kollektive trafik, og vi ser eksempler på nye grupper, som tidligere nok havde valgt bilen.
​​​​​​​Det er rigtigt positivt."

"Oveni kan vi se, at alene FynBus siden letbanens start har udstedt op mod 6.500 nye rejsekort. Det er langt flere end forventet. Også dét er et udtryk for, at der er en bevægelse i gang."

"Et andet væsentligt målepunkt for os er pålideligheden. Selv om vi havde en vanskelig start med en del driftsforstyrrelser, så fik vi alligevel afviklet 97 procent af alle planlagte kørsler den første måned - og 88 procent af togene kørte til tiden. Det er vi meget tilfredse med, selv om vi også vedgår, at en del passagerer havde ærgerligere oplevelser i perioden."   

"Samlet set er det en godkendt start. Vi har stadig lang vej på alle områder, men vi har taget de første skridt, og for hver dag bliver letbanen en mere og mere integreret del af byens rytme."

"Selvfølgelig havde vi gerne set flere passagerer de første uger, men vi er også bevidste om, at der vil være en indkøringsperiode. Lige nu kan det se ud som om, at indsvingskurven i Odense bliver mere flad end det, vi har set i andre byer, men det er for tidligt at bedømme. De kommende måneder må vise, hvilken kurve vi kan forvente," siger Dan Ravn.

           

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070