13. oktober 2023

Hidtil højeste passagertal i letbanen

583.000 passagerer steg på letbanen i september. Tallet er det hidtil højeste for en enkelt måned – svarende til mere end 19.000 daglige påstigere. Det er en fremgang på knap ni procent sammenlignet med september 2022 (536.000).

Nyhedsbrev - tilmelding

”Det er et godt resultat, når vi holder det op mod de realiserede passagertal, som vi har set indtil nu. Vi er på rette vej,” siger Dan Ravn, adm. direktør ved Odense Letbane.

Han hæfter sig ved fremgangen på ni procent i forhold til samme måned i 2022. I august var væksten på mere beskedne tre procent i forhold til august året før.

"Studiestarten har naturligvis stor indflydelse. Der har været mange studerende i letbanen de seneste uger - det er rigtigt positivt. I forvejen er vi i dialog med SDU om, hvordan vi bedst muligt gør letbanen og den kollektive trafik attraktiv for de mange studerende og ansatte, der dagligt færdes på universitet."

Foruden studiestart er september en måned uden ferier og helligdage, så det vil altid være én af årets største rejsemåneder i den kollektive trafik.

4 mio. påstigere i 2023 indtil nu

I de første ni måneder af 2023 har letbanen haft i alt godt 4 mio. passagerer - eller påstigere, som er den præcise betegnelse for alle, der kører med. Odense Letbanes estimat for hele året lyder på 5,3 mio. påstigere. Et tal, der blev nedjusteret i august på baggrund af realiserede passagertal fra det første driftsår, inklusive tabet som følge af sommerens delvise driftsstop.

QR-billetten, som Odense Letbane og FynBus lancerede i juli, viser fortsat stødt stigende salgstal. QR-billettens andel af det samlede billetsalg er størst i weekenderne, hvor der er færre pendlere.

Se letbanens samlede passagertal indtil nu     

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070