2. december 2022

Hjem fra julefrokost? Vær obs på sidste afgang!

December er højtid for mangt og meget – også julefrokoster.

Hvis du overvejer at tage letbanen hjem fra din julefrokost, så vær lidt ekstra opmærksom, hvis du skal i sydlig retning mod Hjallese. Du KAN nemlig risikere at ”strande” på Parkering Odense Syd (park & ride-anlægget), hvis du stiger på de allersidste togafgange efter kl. 01.00.

Her er forklaringen:

Så hvis du skal til Hestehaven eller Hjallese St. med et af letbanedøgnets sidste afgange, så hold godt øje med skærmen på den station, hvor du stiger på. Her fremgår det, om næste tog kører til ”Hjallese St.” eller til ”Parkering Odense Syd”.

Er du ved én af stationerne i Odense centrum, så er du på den sikre side, hvis du blot sørger for ikke at stige på letbanen senest omkring kl. 01.00.

Det samme på hverdage

Alle ugens øvrige dage, søndag-torsdag, er situationen præcis den samme – blot med den forskel, at køreplanen slutter ca. kl. 24.00.

Det vil sige, at frem til ca. kl. 24.00 kører alle sydgående tog til Hjallese St. – mens der frem mod kl. 01.00 fortsat er tre tog (uden for køreplanen), som kun kører til Parkering Odense Syd.      Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070