23. august 2023

Lavere passagertal skaber behov for ekstra driftstilskud

Odense Letbane har behov for et betydeligt ekstra tilskud til driften i både 2023 og 2024. Det har letbaneselskabets formand og direktør meddelt selskabets ejer, Odense Kommune, på et foretræde for Økonomiudvalget onsdag den 23. august.

Baggrunden er først og fremmest lavere passagertal samt lavere indtægter pr. passager i forhold til de prognoser, der har ligget til grund for letbanens hidtidige driftsøkonomi. I alt mangler der 58 mio. kr. i 2023 og 89 mio. kr. i 2024 for at få økonomien til at hænge sammen.

Få nyhedsbrev - tilmelding

"Det er en ærgerlig og dybt beklagelig situation. Selv om vores passagertal siden driftsstarten har ligget under prognoserne, så har vi hele tiden haft en forventning om, at kurven ville bevæge sig i den rigtige retning. Men det lader vente på sig. Og på det seneste er tabet af passagerer desværre forstærket af det flere uger lange driftsstop på grund af facadeankre," forklarer Jesper Rasmussen, bestyrelsesformand ved Odense Letbane. Han uddyber:

"Indtil nu har vores budgetlægning i vid udstrækning været baseret på prognoser. Dét var vores bedste bud i mangel på fyldestgørende driftserfaring. Nu har vi taget hul på år to som driftsselskab, så nu går vi fra prognoser til realiserede tal."

I det nye estimat forventer Odense Letbane cirka 5,3 mio. passagerer i 2023. Heri er indregnet et forventet tab på mindst en halv million passagerer som følge af driftsstoppet i juni-juli. I 2024 forventer letbanen 6,4 mio. passagerer – svarende til en vækst på 5-10 procent, korrigeret for tabet fra driftsstoppet.

Prognoser holder mellem Tarup og IKEA

Et nærmere kig på letbanens realiserede passagertal for det første driftsår viser, at den nordligste del af strækningen – fra Tarup til IKEA – har passagertal, som allerede nu ligger på 80 procent af letbanens endemål (når Nyt OUH er åbnet).

Grafen viser, at letbanens aktuelle passagertal mellem Tarup og IKEA ligger på godt 80 procent af endemålet - når Nyt OUH er i drift. Til gengæld halter tallene på strækningens sydlige del. 

 

Til gengæld halter tallene betydeligt efter på den sydlige del mellem Bilka og Hjallese Station. Især stationerne ved SDU ligger markant under prognoserne. Det samme gælder Parkering Odense Syd (Park & Ride) og Hjallese Station.

"Tallene viser, at vi har noget at arbejde videre med. I de centrale områder, hvor byudviklingen er længst fremme, har man taget letbanen til sig. Men vi har udfordringer i syd, hvor vi først og fremmest afventer åbningen af Nyt OUH," forklarer Jesper Rasmussen – og understreger, at sygehuset ikke alene lukker hullet i letbanens passagertal.

Fælles opgave

"Der skal yderligere indsats til. Et eksempel er vores nye QR-billet, som vinder godt frem med stigende salgstal – ikke mindst i weekenderne. Samtidig foreslår vi nu, at Odense Kommune nedsætter en task force, hvor man inddrager eksterne eksperter og erfaringer fra udlandet – sammen med vores lokale aktører i Odense. Opgaven bliver at komme med anbefalinger, der kan sikre en velfungerende og bæredygtig kollektiv trafik i Odense."

"Jeg vil gerne understrege, at de udfordringer – men også muligheder – som vi står med i Odenses kollektive trafik, er større, end den enkelte aktør kan løse. Det er en fælles opgave. Og det kan lykkes. Det er jeg overbevist om, men det tager længere tid end forventet, og det vil måske kræve mere, end de løsninger, vi står med i dag," siger Jesper Rasmussen.  

 

 

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070