12. juli 2023

Letbanen gør klar til genåbning fredag

Odense Letbane genoptager driften på hele strækningen fra fredag den 14. juli.

Dagen forinden, torsdag den 13. juli, er letbanevognene tilbage på skinnerne – dog uden passagerer. På grund af driftspausen den seneste måned er der behov for at teste og tjekke alle de tekniske systemer i fuld skala. Desuden skal sporene renses, og ikke mindst skal køreledningerne og de udbedrede facadeankre gennem et kort, indledende testforløb.

”Det er en stor lettelse, at vi endelig er klar til at genoptage driften. De seneste uger har været de ubetinget sværeste i letbanens levetid. Nu har vi afsluttet arbejdet med facadeankre og skal gennem de sidste forberedelser frem mod passagerdrift fra fredag. På alle måder ser vi frem til at komme tilbage på sporet,” siger Dan Ravn, adm. direktør ved Odense Letbane.

34 nye facadeankre på 16 adresser

I alt er der sket udbedringer og montering af 34 facadeankre fordelt på 16 adresser. På otte adresser har arbejdet været ekstra omfattende. 

Samtlige facadeankre langs strækningen er gennemgået. Enten med sikkerhedstjek på adresserne eller ved at få bekræftet fyldestgørende dokumentation af det udførte monteringsarbejde.

”Sammen med vores rådgiver, COWI, har vi haft maksimal fokus på sikkerheden hele vejen igennem. Det har været et komplekst forløb, som har udviklet sig undervejs, og jeg er på den baggrund tilfreds med, at vi holder os inden for det tidsspænd på op til seks uger, som vi estimerede fra start,” siger Dan Ravn.

”Jeg vil samtidig gerne beklage de gener, som vi har påført vores kunder. Vi er fuldt ud bevidste om, at vi har trukket store veksler på kundernes tålmodighed. Der er mange erfaringer, som vi skal i gang med at evaluere på her efterfølgende.”      

Ny billetløsning møder passagerne

Når passagererne fra fredag igen kan stige på letbanen langs hele strækningen, vil de samtidig møde Odense Letbanes og FynBus’ nye billetløsning på samtlige letbanestationer.

I resten af 2023 er det muligt at stige på letbane og busser for blot 15 kroner, hvis du er 26 år eller mere – og for 10 kroner, hvis du er under 26 år.

Billetterne købes ved at scanne QR-koder på røde mærkater, der er synlige på samtlige letbanestationer (og busstoppesteder). Alternativt kan billetterne købes via letbanebillet.dk.

”Den nye billet gør det nemt og billigt for alle at benytte offentlig transport. Også selv om du ikke har et rejsekort. Når først løsningen bliver kendt rundt om i byen, forventer vi, at den for mange vil være en døråbner i brugen af kollektiv trafik,” siger Dan Ravn.

Feriekøreplan – tog hvert 10. minut

Frem til udgangen af uge 32 (søndag d. 13. august) kører letbanen efter feriekøreplan med afgange hvert 10. minut alle hverdage mellem kl. 07 og 18. Før kl. 07 og efter kl. 18 er der tog hvert 15. minut – og lørdag i dagtimerne hvert 10. minut.          

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070