4. oktober 2022

Letbanen gøres vinterklar – særlig overfladevæske sprøjtes på køreledninger som værn mod is og rimfrost

Letbanen skal kunne komme frem under alle forhold – også i frostvejr.  

For at forhindre Kong Vinter i at drille letbanens drift, har Odense Letbane indgået aftale med det franske firma Interflon, der producerer smøremidler til mange forskellige formål, heriblandt at gøre køreledninger modstandsdygtige over for is og frost.

Konkret foregår det ved at sprøjte en såkaldt antiis-væske på køreledningen. Det har en effekt ikke ulig teflon, således at is og rimfrost ikke sætter sig på kablerne. Erfaringer fra udlandet viser, at sprøjtninger har en positiv effekt – og at effekten øges med antallet af påføringer. Derfor går der op til to år med et antal sprøjtninger, før den fulde effekt er opnået.  

Aarhus Letbane har samarbejdet med Interflon i et par år – og har oplevet et markant fald i antallet af driftsforstyrrelser som følge af is på køreledningerne.  

Det bedste, vi kan gøre, er at forebygge

”Vi er på vej mod Odense Letbanes første vinter i drift, og vi har naturligvis et klart mål om, at frostvejr får så minimal indvirkning på driften som muligt. Det bedste, vi kan gøre, er at forebygge – og vi har vurderet, at et samarbejde med Interflon er den bedste løsning til danske vejrforhold,” forklarer Dan Ravn, adm. direktør ved Odense Letbane.  

Køreledningen får mindst seks påførsler fordelt hen over det kommende vinterhalvår – første gang natten mellem 4. og 5. oktober.  

Sprøjtningen foregår ved hjælp af en særlig maskine, der består af en 20’ fods container med sprøjte-aggregat, kompressor og generator, som løftes over på et af letbanens servicekøretøjer. Køretøjet ruller med lav fart gennem strækningen fra Hjallese til Tarup og tilbage igen, så køreledningen i begge spor får en omgang.

Ingen garanti mod driftsforstyrrelser

”Letbaner er sårbare over for is på køreledningerne, derfor er det helt afgørende, at vi forebygger på den ene eller anden måde. En anden løsning ville være at køre med tomme tog natten igennem for at holde ledningerne isfri – men det kan vi forhåbentlig undgå takket være Interflon-løsningen.”

”Men jeg skal også understrege, at antiis-påførslerne ikke er nogen garanti mod driftsforstyrrelser på grund af vintervejr,” fastslår Dan Ravn.     

Risikoen for problemer er størst, når temperaturen er lige omkring frysepunktet, og der samtidig er høj luftfugtighed og stille vindforhold.

Sprøjtemaskinen kommer fra Dijon i Frankrig og skal forbi letbanerne i både Odense og Aarhus, hver gang den kommer til Danmark hen over den kommende vinter.

De natlige kørsler med sprøjtemaskinen ventes ikke at medføre mere støj end almindelig lastbiltrafik.

 

 

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070