29. september 2023

Letbanen sætter ind over for løvfaldet

Med efteråret kommer løvfaldet, som hvert år er en tilbagevendende udfordring for al skinnebåren trafik.     

Når visne blade i sporet bliver kørt over, forvandles de til en klæbrig hinde, som gør skinnerne glatte og dermed forlænger togets bremselængde.

Samtidig stiger risikoen for både aflysninger og hjulskader. Begge dele håber Odense Letbane at minimere gennem forskellige tiltag over de kommende uger, hvor løvfaldet står på.

Lavere fart - mere rensning

”Vi har først og fremmest to konkrete indsatser,” forklarer Dan Ravn, adm. direktør ved Odense Letbane.

”For det første så sænker vi hastigheden. Det vil øge øge rejsetiden en lille smule, men vores holdning er, at små afvigelser er bedre end driftsstop og aflysninger.”

Nyheder fra letbanen - tilmelding

”For det andet, så skruer vi op for rensningen i sporet. Vi har indkøbt ekstra udstyr, som kan bruges i dagtimerne. Sideløbende kører vores gule servicekøretøj i øget omfang.”

Ud over lavere hastighed og ekstra rensning er der flere mindre indsatser. Effekten af disse vil næppe vil være afgørende – men er alligevel forsøget værd. Et eksempel er udvalgte steder med hegn, som kan afskære blade fra at blæse ind over sporet.

Håber på få afvigelser

”Vi erfarede i vores første driftsår (2022, red.), at togsættene er i ekstra risiko for at skulle genstartes, når der er glatte skinner. Det vil vi gerne imødegå, og selv om vi ikke kan love, at vi kommer gennem løvfaldet i år uden driftsforstyrrelser, så håber vi, at vores tiltag vil have en mærkbar effekt med så få afvigelser som muligt,” siger Dan Ravn.

Tiltagene mod løvfald kommer lidt på tværs af en anden indsats – den manuelle skinnesmøring, som skal mindske forekomsten af kurveskrig og begrænse risikoen for hjulskader. Hjulskader giver vibrationer og dermed øgede støjværdier.  

Varsom med smøring

”Vi er nødt til at være ekstra varsomme med vores smøring i den kommende tid. Og det kan desværre medføre perioder med ekstra kurveskrig, men jeg håber ikke, det bliver tilfældet. Vi er meget opmærksomme på, at kurveskrig er stærkt generende,” understreger Dan Ravn.  

Løvfaldssæsonen løber normalt fra begyndelsen af oktober og seks-otte uger frem.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070