26. april 2023

Letbanens indtægter i 2022 lavere end forventet

Den endelige opgørelse over Odense Letbanes passagerindtægter i 2022 viser et underskud på ca. 12 mio. kroner. Underskuddet opstår, fordi letbanens realiserede billetindtægt pr. påstiger blev væsentligt lavere end forventet – en forskel fra 11,70 kr. pr. påstiger i budgettet for 2022 til en realiseret indtægt på 8,10 kr. pr. påstiger.

”Prognoser er altid behæftet med betydelig usikkerhed, men dette her naturligvis et større minus, end vi havde forudset,” siger Dan Ravn, adm. direktør i Odense Letbane.

Tilmelding - få nyhedsbrev fra Odense Letbane

”De seneste mange år har FynBus haft indtægter på 10-12 kroner pr. påstiger på den rute, som letbanen dækker. Derfor har vi også taget afsæt i et tilsvarende niveau. Men vi må konstatere, at letbanens ankomst har vendt op og ned på brugen af kollektiv trafik.”

Nye rejsemønstre

”Der er skabt nye rejsemønstre, hvor bl.a. pendlerkort og ungdomskort benyttes mere flittigt end tidligere set i busserne. Vi kan også se, at fx UngOdense-billetten er ekstremt populær i letbanen. Vi er super glade for mange unge rejsende – men det er samtidig et billetprodukt, hvor indtægten pr. påstiger er relativ lav,” forklarer Dan Ravn.  

Ligeledes indikerer foreløbige data, at relativt mange DSB-rejsende til og fra Odense kører videre med letbanen på samme billet – hvilket er en fuldgyldig mulighed – men letbanens andel af dette billetsalg er yderst begrænset.

”Vi er stadig i en indkøringsfase, hvor vi endnu er langt fra at have det fulde billede af den udvikling, som letbanen har sat i gang. Blandt andet viser vores egne tal, at over halvdelen af letbanens passagerer er helt eller delvist nye i Odenses kollektive trafik. Den slags tal påvirker de rejsemønstre, vi indtil nu har kendt i Odense,” forklarer Dan Ravn.

Høj pålidelighed i letbanens drift

Letbanen har i både februar og marts afviklet tæt på 99 procent af alle planlagte afgange (pålidelighed). Også punktligheden (tog til tiden) nåede de hidtil højeste niveauer i februar og marts – begge måneder på ca. 96 procent.

”Stabil drift er ubetinget den vigtigste faktor i forhold til at sikre kundernes tillid til letbanen. Derfor er vi særdeles tilfredse med vores pålidelighed og punktlighed i årets første kvartal,” siger Dan Ravn og fremhæver i den forbindelse indsatsen fra Keolis, der er ansvarlig for letbanens daglige drift.        

Knap 1,5 mio. passagerer i første kvartal

Letbanen havde i marts 537.000 påstigere, viser den nyeste opgørelse fra FynBus (baseret på rejsekort-data). Tallet er det næsthøjeste i letbanens levetid, kun marginalt overgået af december 2022 (544.000).

I første kvartal af 2023 havde Odense Letbane dermed i alt 1,480.000 påstigere.

”Det er positivt, at vi igen er over den halve million påstigere, og vi ser masser af godt fyldte tog i dagtimerne – også uden for myldretiderne og i weekenderne.”

”Men vores passagerestimater sigter højere, og derfor arbejder vi lige nu intenst på et nyt billetprodukt, som kan være med til at udvide passagergrundlaget endnu mere,” siger Dan Ravn.

Ny og let tilgængelig mobilbillet

Odense Letbane og FynBus forventer om kort tid at kunne lancere en ny mobilbillet, der vil gøre det både nemmere og hurtigere at indløse billet til letbane og busser – også uden at have rejsekort.

Ydermere er der tale om en billet til en attraktiv kampagnepris på blot 15 kroner.

”Letbanen er et enkelt produkt med en simpel køreplan. Med den nye mobilbillet fjerner vi den sidste barriere for brugere uden rejsekort – ved at gøre det nemt og hurtigt at indløse billet,” forklarer Dan Ravn.  

Den nye billetløsning er baseret på QR-koder, der linker direkte til Mobilepay (eller visa/dankort). Arbejdet med den tekniske løsning foregår i øjeblikket og ventes klar til testforløb inden for få uger.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070